Astangu tänava ühel lõigul kehtestatakse alates tänasest kuni mai alguseni konnade kaitseks ajavahemikus kl 21-6 öine sissesõidukeeld. Piirang lähtub Tallinna, Eestimaa Looduse Fondi ja Haabersti linnaosa elanike ühisest soovist kaitsta looduskaitse all olevaid kahepaikseid loomadele eluohtlikul rändeteel.

Kui varasemal viiel aastal on vabatahtlikud Tallinna elanikud kahepaikseid ELF juhitud keskkonnatalgute raames ohutult üle Astangu tänava aidanud, siis praegu Vabariigi Valitsuse poolt koroonakriisi tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga seoses ei ole inimestel võimalik koguneda ning kahepaikseid abistada. Seetõttu võtab linn Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtimisel loomade kaitseks kasutusele täiendava meetme just öise sissesõidukeelu näol.

Sama teed on läinud ka Tartu linnavalitsus, kehtestades liikumispiirangu Ihaste teele, mis kestab 4. - 18. aprillini. Kohalikud elanikud peavad öötundidel sõitma ümber Ihaste põik - Lammi - Pallase pst - Kiigemäe - Männimetsa kaudu ja vastupidi.

„Kahepaiksed on Eestis kaitse all olevad liigid. Ökosüsteemide seisukohalt on oluline, et nende arvukus oleks suur, kuna nad on oluline toidubaas väga paljudele teistele liikidele,“ sõnas Tallinna Loomaia direktor Tiit Maran.

Maran lisas, et inimeste ehitatud teed on kahepaiksete jaoks sageli barjääriks, kus kaotatakse elu. „Eriti ohtlikud on need lõigud, kus tihe liiklus muudab teelõigu kudeveekogudele surmalõksuks. Tee ajutine sulgemine tekitaks küll sealt liikuma harjunud inimestele ebamugavusi, kuid säästaks sadade kui mitte tuhandete kudealadele suunduvate kahepaiksete elu. Selline ajutine piirang on suurepärane märk meie inimeste hoolivast suhtumisest teiste eluvormide vastu,“ lausus ta.

Kõnealune Astangu tänava lõik on üks Eesti suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib iga kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni, kärnkonni ja vesilikke. Periood, mil teelõik on suletud, on valitud lähtuvalt kahepaiksete rändekäitumisest ja ilmastikuoludest.

Eestimaal on ilmselgelt teisigi piirkondi, kus toimub suuremahuline konnade ränne. Konnasõpradel tasub avaldada survet kohalikule omavalitsusele. Teelõikude sulgemine on kohaliku omavalitsuse või linnaosa valitsuse pädevuses.