USA autotööstus on käivitanud tarbijatesuunalise teavituskampaania EcoDriving, mille eesmärgiks on vähendada kütuse tarbimist ja CO2 heitmeid keskkonda. Initsiatiivi, mida finantseerib USA Autotootjate Liit, toetavad esimeste osariikidena California ja Colorado ning USA keskkonnakaitse fond.

Autojuht, kes järgib oma sõidumaneerides ja auto hoolduses EcoDrive programmis soovitatut, suudab suurendada läbisõidetavat kilometraaži enam kui 15%. Arvestades, et USA-s on enam kui 245 miljonit sõiduautot, saavutataks õige sõiduharjumusega arvestatav kokkuhoid.   

Isegi kui initsiatiivi tagasihoidlikema harjumuste juurutamises osaleks ainult kuni pooled USA autojuhid, välditaks aastas kuni 100 miljonit tonni ulatuses CO2 emissioonide keskkonda paiskamist, või saavutataks energia kokkuhoid, mis on võrdne 8,5 miljoni kodumajapidamise kütmiseks ja elektrifitseerimiseks vajamineva energiakogusega. Kui kõik ameerika autojuhid praktiseeriks EcoDriving printsiipe, võrduks see 450 miljardi reisikilomeetriga ilma, et õhku paisataks ainsatki tonni CO2.

EcoDrivingu üheks näiteks on toodud üksteise sabas sõitmise vältimist, mille tulemusena saab hoopis sujuvamalt valida kiirendamist ja pidurdamist ning saab paremini tabada valgusfooride sünkroniseeritud vaheldumist pikemate vahemaade läbimiseks; maanteedel õige sõidukiiruse valimist; õhukonditsioneeride  säästlikkutöörežiimi valimist ja palju muud.

Hoolduse poole pealt soovitatakse õigeaegset õlivahetust, rehvide õige rõhu jälgimist, aerodünaamika reeglite järgimist.

EcoDriving soovitused on kogutud interaktiivsele koduleheküljele, mis suunab autojuhte praktiliste näidete varal suurendama oma läbisõitu ja vähendama süsiniku jalajälge. Koduleheküljel on videojuhend ökonoomseks juhtimiseks; ökokalkulaator, mis aitab arvutada säästliku sõidustiiliga saavutatavat rahalist kasu; virtuaalne sõidutestija ja mitmeid muid hariduslikke materjale.

EcoDriving kampaania tahab jõuda läbi valitsusasutuste kõigi 50 osariigini ja põhiliste tarbijate huve kaitsvate erialaliitudeni.

Initsiatiivi taga olev USA Autotootjate Liit koosneb 10-st sõiduautode ja kergete veoautode tootjatest, liites oma organisatsiooni BMW, Chrysleri, Ford Motor Company, General Motorsi, Mazda, Mercedes-Benzi, Mitsubishi Motorsi, Porsche, Toyota ja Volkswageni autotootjaid ning edasimüüjaid.

EcoDriving kodulehele saab siit: www.EcoDrivingUSA.com

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee

Allikas: Energiasäästu portaal
Foto: ima.data.net