Autovabaduse puiestee laieneb sel aastal ajas ja ruumis. Ligi viis kuud kestva projekti käigus luuakse Delta hoonest Vaksali sillani ajutised rattateed, et linnaruum oleks mõnus ja turvaline kõigile liiklejagruppidele. Sarnaselt kahele eelmisele aastale ehitatakse Vabaduse puiesteele vaba aja veetmise ala, kus korraldatakse südasuvel mitmekesist kultuuriprogrammi.

"Uuringute järgi tahaks ainult 13 protsenti tartlastest liigelda igapäevaselt autoga, kui tingimused teisteks liikumisviisideks oleksid paremad. Tänavune Autovabaduse puiestee annab suurepärase võimaluse katsetada, kuidas käituvad tartlased siis, kui neile antakse igapäevasteks liikumisviisideks suurem valikuvabadus. Projekt aitab kaasa ka kliimaeesmärkide saavutamisele, sest tiheda liiklusega kesklinna tänavatel väheneb nii müra kui ka õhusaaste hulk," ütles linnapea Urmas Klaas.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus lisas, et projekt pöörab tähelepanu linna peatänavate avalikule ruumile, kus on oluline nii kohalike elanike tingimuste kui ka läbiliikujate ruumikogemuse parandamine.

"Projekt on katseplatvorm, millega me uurime, analüüsime, kuulame tagasisidet ja mõtleme, kuidas tuleviku investeeringud toetaksid üha paremat elukeskkonda," sõnas Arjus.

Suve alguses rajatakse Riia tänavale ja Vabaduse puiesteele ajutised autodest ja jalakäijatest eraldatud rattarajad. Vaksali sillast kesklinna suunas jäävad Riia tänavale 1+1 sõidurajad autodele, mille kõrvale tulevad liiklusega samas suunas kulgevad rattarajad ja kehtestatakse kiirusepiirang 30 km/h.

Vabaduse puiestee jagatakse kaheks: jõepoolne osa kujundatakse atraktiivseks avalikuks ruumiks, autodele jääb alates Riia-Turu ristmikust liiklemiseks 1+1 sõidurada ja kehtestatakse kiirusepiirang 30 km/h. Lisaks rajatakse Vabaduse puiesteele täiendavad ülekäigurajad.

Vabaduse puiesteel toimub 17. juunist kuni 14. augustini nädalalõppudel kultuuriprogramm, avatakse toiduturg, tegutsevad tänavatoiduautod ning alal taaskasutatakse varasematest aastatest tuttavat välimööblit. Programmi ja ürituste ajaks suletakse Vabaduse puiestee lõik autoliiklusele ning tänav jääb avatuks ainult kergliiklejatele.

Autovabaduse puiestee eesmärk on ühendada südalinn ja Emajõe äärne ühtseks tervikuks, eraldada liiklejagrupid turvaliseks liikumiseks ja elavdada suvist linnasüdant. Koostööd tehakse kohalike ettevõtjatega, et aidata kaasa meeldiva elu- ja töökeskkonna kujundamisele Tartu peatänavatel.

Ettevalmistustööd Autovabaduse puiesteeks algavad juba mais ja uudne ruumilahendus püsib septembri lõpuni. Projekti jooksul kogutakse erinevaid andmeid ja hinnatakse inimeste kogemust püsivate ruumiotsuste tegemiseks tulevikus.

Autovabaduse puiesteed korraldavad Tartu linn, Visit Tartu, SA Tartu 2024, Tiigi Seltsimaja, Tartu Turg ja kesklinna ettevõtjad.