Autovabaduse puiesteel saab sellest reedest tutvuda liikuvusnõustaja abiga säästvate liikumisvõimalustega Tartus ning rakendada neid oma argiliikumisse.

  • Tarbimine ja tervis
  • 14. juuli 2021
  • Foto: Nõustamisüritus Autovabaduse puiesteel/Silver Gutman

Liikuvusnõustamise käigus aitab liikuvusspetsialist leida elanikel võimalusi korraldada oma igapäevaseid liikumisi võimalikult mugavalt ja säästlikult. Kohtumisel tutvustatakse erinevaid liikuvusteenuseid ning püütakse leida iga inimese vajadusi arvestavad parimad lahendused.

"Tartu linn on järjest enam hakanud soosima jalgsi, jalgrattaga ja ühistranspordiga liikumist. Autovabaduse puiestee liikuvusnõustamise teenusega aitame inimestel kaardistada erinevaid võimalusi oma igapäevaste liikumiste tegemiseks, kaalume läbi erinevate liikumisviiside plussid ja miinused ning leiame koos parimad lahendused sõltuvalt konkreetse inimese olukorrast ja vajadustest," selgitas ruumiloome osakonna liikuvusspetsialist Aksel Part.

Tasuta liikuvusnõustamistele on oodatud kõik huvilised ja need toimuvad Autovabaduse puiestee koosolekupaviljonis:

R, 16.07 kell 12-14;
L, 31.07 kell 13-15;
T, 03.08 kell 17.30-20.

Liikuvusnõustamise eesmärk on tuua säästvad liikumisviisid inimesele lähemale ning aidata liikumisharjumused paremini läbi mõelda. Võib ka juhtuda, et liikuvusnõustamise lõpuks jõutakse järeldusele, et nõustamisele tulijal on praeguste võimaluste juures kõige mõistlikum teha argiliikumised autoga. Seetõttu on liikuvusnõustamiselt saadav info kasulik sisend Tartu linnavalitsusele, mis aitab teha paremaid otsuseid, et inimestel oleks tulevikus mugavam säästvaid liikumisviise kasutada.

Autovabaduse puiestee toimub tänavu 9. juulist kuni 8. augustini. Üritust korraldavad Tartu Linnavalitsus, Tiigi Seltsimaja ja SA Tartu 2024 koos paljude heade koostööpartneritega. Loe lähemalt www.tartu.ee/autovabadus.