6. juulil avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT) Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 626/2011, millega uuendati kliimaseadmete energiamärgistuse regulatsiooni.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013. Selle kuupäevani kehtib varasem kliimaseadmete energiamärgistust reguleeriv õigusakt, EL direktiiv 2002/31/EÜ, teatas Keskkonnaõiguse Keskus.

Olulise muudatusena lisatakse 2013. aastast kliimaseadmete märgisele ka teave seadmete tekitatava müra kohta.

Samuti klassifitseeritakse määruse alusel kliimaseadmed kategooriatesse A-G uuesti ümber, lähtudes uuest tõhususe arvutamise meetodist. Olemasolevatele kategooriatele lisatakse skaala ülemisse otsa alates 1. jaanuaril 2015. a iga kahe aasta järel üks +, kuni kategooriani A+++.