2016. aasta jaanuaris lõppes MTÜ Ökomeedia projekt „Bioneeri koostööpartnerite meediakoolitused“, mida rahastas KÜSK summas 3 701,72 eurot.

Projekti eesmärgiks oli juba olemas oleva Bioneeri koostööpartnerite võrgustiku arendamine ning suurendamine läbi koolituste, mis aitavad tõsta keskkonnaorganisatsioonide ja -ühenduste suutlikust ennast meedias turundada.

Bioneer lõi 2012. aastal keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustiku, kuhu astusid 30 ühendust üle Eesti. Ühendustega tehakse koostööd keskkonnauudiste ja –artiklite osas, et tõsta Eesti elanike keskkonnateadlikkust ja kodanikuaktiivsust.

2012. aasta KIKi toel korraldatud meediakoolitustel selgus, et puudust tuntakse loovkirjutamise oskustest ja praktilistest meedianõuannetest. See on põhjus, miks mõnikord ei suudeta ennast meediasse turundada.

Projekti jooksul korraldati 2 koolitust Tartus ja 2 koolitust Tallinnas. Kokku osales koolitustel 29 ühendust ja organisatsiooni, kellele õpetati loovkirjutamise aluseid ja praktilisi meediateadmisi. Kui ühendus oskab ennast turundada, siis jõuab keskkonnateema paremini sihtrühmani.

Pärast koolitust kirjutasid ühendused Bioneerile kaastöid, et harjutada koolitustel õpitut. 2016. aasta 31. jaanuariks oli Bioneeri toimetusele laekunud 168 kaastööd. Projekti jooksul liideti vabatahtlike ja koostööpartnerite võrgustikud.


Lisainfo: Kaide-Liis Suurväli, 58802654, info@bioneer.ee, www.bioneer.ee

MTÜ Ökomeedia projekti „Bioneeri koostööpartnerite meediakoolitused“ rahastas KÜSK summas 3 701,72 eurot.

Loe KÜSKi poolt antud tagasisidet võrgustike taotlusvoorule.

Küsk, Kysk

Bioneeri eestvedaja MTÜ Ökomeedia on üks 24-st vabaühendusest, keda KÜSK koostöövõrgustike taotlusvoorus toetab. Taotlusvooru esitati 83 projekti, mille eesmärgiks oli nii olemasolevate koostöövõrgustike arendamine kui ka uute loomine. Neist 69 läksid edasi ekspertidele sisuliseks hindamiseks. Projekte toetati summas 338 901,40 eurot.