Juba neljandat aastat järjest leiab 25-26. oktoobril Tallinnas aset 24-tundi kestev Climathon ehk kliimamuutuste leevendamist ja lahenduste leidmist käsitlev häkaton, mis toimub samaaegselt rohkem kui 150 linnas üle maailma. Oodatakse kõiki suuremaid ja väiksemaid maailmaparandavaid mõtteid, mille kallal koos
kaasamõtlejate ja ekspertidega töötada!

Osalejad Tallinnast, Pariisist, Rio de Janeirost, Sydneyst häkivad terve öö eesmärgiga jõuda innovaatiliste lahendusteni kliimaprobleemidele, mis nende linnas aktuaalsed on – üleujutused, kuumalained, õhusaaste, jäätmetega seotud probleemid.

Praeguses kiire rahvastiku ja tarbimise kasvuga maailmas kahanevad loodusressursid märgatavalt kiiremini kui need taastuda suudavad ning linnadel on seejuures väga oluline roll, sest 75% loodusvarade tarbimisest toimub just seal. Arvestades, et Eestis jõuab uuesti ringlusesse vähem kui 30% jäätmetest, tähendab see tohutult võimalusi mõelda ümber kas ja kuidas me asju toodame, kasutame ning neid oma eluea lõpus käitleme.

Sellest lähtuvalt on Tallinnas toimuva Climathoni teemaks sel aastal ringmajandus, ehk kuidas liikuda praeguselt lineaarselt majandusmudelilt (kus ammutatakse maavarasid, kasutatakse neid ning visatakse minema) ringmajandusmudelile – üheskoos leitakse uuenduslikke lahendusi, et soodustada olemasolevate ja uute materjalide ning toodete ümberdisainimist, taaskasutamist, parandamist, uuendamist, ringlussevõtmist ning lisaväärtuse loomist. Vähem oluline pole teadlikkuse tõstmine inimeste seas, sest tavaline mõttemall “mida suudan mina üksi mõjutada?” võib kujuneda hoopis selleks nõrgaks lüliks, mis takistab terviklikul süsteemil jätkusuutlikult toimida.

Climathon annab Tallinna ja selle lähiümbruse elanikele võimaluse olla nii linna kui ka laiema pildi kujundamisel kaasatud ja üheskoos leida majanduslik, sotsiaalne ning keskkonnalane kasu, mida ringmajandus 21. sajandi linnale ja planeedile võib pakkuda.

Climathon on just see koht, kus tuua lagedale oma väike maailmaparandav ideealge või ühineda mõne teise meelepärase meeskonnaga. Üritus on loodud leidmaks kaasamõtlejaid ja saamaks väärt kogemus, et tulevikus ise enda keskkonda kujundada.

Häkatonile on kaasatud rahvusvahelised eksperdid ning selle esimest osa kantakse Facebook Live kaudu üle. Parimad suunatakse järelprogrammidesse ning jaanuaris toimub Pariisis globaalne parimate lahenduste tutvustamine.

Lisaks on kaasatud valdkondlikud partnerid, kes toovad välja probleemikohti ning on valmis koostööks: Tallinna Linnavalitsus, Stockholm Environment
Institute Tallinn, Toidupank, Keskkonnaministeerium, Jäätmekeskus,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis jt.

Climathoni korraldavad MTÜ Cleantech ForEst koostöös Climate-KICi ja Tallinna Linnavalitsusega.
Ürituse peasponsor on ERGO kindlustus.

Registreeri end üksikisikuna või tiimiga Climathonile
või esimese poole kuulajaks
 
Rohkem informatsiooni esinejatest ja ajakavast leiab ürituse Facebookist

Küsimuste korral kirjutage karl@cleantechforest.ee