Taani valitsus asutas ’COP15 stipendiumi’ vahendite eest, mis säästetakse tänu valitsuse otsusele mitte jagada Kopenhaagenis tänavu detsembris toimuval kliimakonverentsil osalejatele kingitusi.

Sarnastel rahvusvahelistel konverentsidel antakse osalejatele tavaliselt vastuvõtjamaa poolt kingitusi ja meeneid. Konverentsile COP15 oodatakse ligi viitteist tuhandet osalejat ning eesmärgiga vähendada konverentsi otsest mõju keskkonnale, otsustas valitsus loobuda taolisest kingituste jagamise kombest. Seeläbi säästetud 4 miljonit Taani krooni (~8,4 miljonit Eesti krooni) kasutatakse hoopis stipendiumina, mis võimaldab 10-12 rahvusvahelisel üliõpilasel läbida magistriõpingud kliimaga seotud erialal mõnes Taani ülikoolis.

COP15 stipendium katab õpingute- ja elamiskulud kaheaastase magistriprogrammi vältel valitud teemakohasel erialal, näiteks tuuleenergia, keskkonnatehnoloogia või säästva energiaplaneerimise alal.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada valitud ülikooli otse ning taotluses peab mainima soovi kandideerida COP15 stipendiumile. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 2009. aasta märtsi alguses.

Lähemat infot stipendiumi ning pakutavate erialade ja vastavate ülikoolide kohta leiab veebileheküljelt http://www.studyindenmark.dk/climate (inglise keeles).

Ingliskeelne pressiteade:
http://www.um.dk/en/servicemenu/News/COP15ClimateConferenceDenmarkSkipsGiftsAndEducatesYouthInstead.htm

Kopenhaagenis tänavu detsembris toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi kohta saab lähemalt lugeda veebileheküljelt www.cop15.dk .

Hiljuti uue ilme saanud veebilehel avaldatakse iga päev inglise ja taani keeles uudiseid ülemaailmsest kliimat puudutavast arutelust, lisaks kliimateemalisi artikleid, arvamuslugusid maailma juhtivatelt mõtlejatelt ja konverentsiga seotud praktilist informatsiooni. Veebilehel saavad kliimadebatis osaleda ka tavalugejad.

Uuendatud veebilehekülg on kuues ÜRO keeles – araabia, hiina, inglise, prantsuse, vene ja hispaania – ning taani kui korraldajamaa keeles.

Konverents COP15 on New Yorgi ja Genfi konverentside kõrval üks suuremaid, mis kunagi toimunud. Veebilehekülje lugejad saavad kohtumise laiahaardelisest ettevalmistustööst ning konverentsile eelnevatest ja selle ajal toimuvatest sündmustest ülevaate "lavatagusest"-blogist (Behind the Scenes Blog). Aasta edenedes lisandub uusi algatusi, mis kõik on suunatud kliimadebati elavdamiseks ja asjakohase informatsiooni jagamiseks enne konverentsi ning selle toimumise ajal.