MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) alustas diabeedihaigetele lastele ja noortele ja nende peredele suunatud tervise ja elukvaliteedi uuringuga. ELDÜ soovib veebruaris ja märtsis läbiviidava uuringuga välja selgitada, milline on Eesti diabeedihaigete laste- ja noorte ja pereliikmete igapäevane toimetulek.

Uuringu metoodikana kasutatakse SA Tallinna Lastehaigla loal rahvusvahelise tervise-ja elukvaliteedi uuringu PedsQL diabeedi moodulit, mida on täiendanud ELDÜ küsimustega. Sihtrühmaks on 100 diabeedihaiget last ja noort koos vanematega. Lapsed ja noored vanuses 7-19 eluaastat vastavad spetsiaalsele laste/noorte küsimustikule ja 0-19.a. Laste vanematele on lapsevanematele suunatud küsimustik.

Uuringuga kogutav info on anonüümne, vastuseid kasutatakse vaid statistilistel eesmärkidel.

Diabeediperedele on küsimustikud saadaval nii Tartu kui Tallinna Lastehaigla diabeedikabinettides ja ELDÜs: www.lastediabeet.ee.

Projekti  toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

***

Diabeet ehk suhkruhaigus on krooniline ainevahetushaigus. I-tüübi diabeeti haigestuvad reeglina lapsed ja noored, II-tüübi diabeeti peamiselt täiskasvanud. I-tüübi diabeeti haigestumise põhjused on ebaselged. Räägitakse nii haigestumist vallandavatest keskkonnateguritest, geneetilisest soodumusest kui viirushaiguste tüsistustest.  Täpseid põhjuseid ei tea aga keegi. Kindel on see, et I-tüübi diabeedi tekkes ei ole rolli liigsel magusasöömisel.

Eestis on ligi 500 last ja noort (vanuses 0-15 a), kes on haigestunud I-tüübi diabeeti ning vajavad seetõttu pidevalt veresuhkru taseme mõõtmist (peamiselt sõrmeotsa augustades ja seda keskmiselt 4-10 korda päevas)  ning insuliini organismi viimist (kas end süstides ca 2-6 korda päevas või kasutades insuliinipumpa).

2007. aastal haigestus diabeeti 74 last, 2008. aastal 59 last. Eestis on kuni 15-aastaste laste seas diabeeti haigestumine viimasel kümnendil kahjuks hüppeliselt kasvanud: kui 1999-2003 haigestus iga 100 000 lapse kohta keskmiselt 14,9 last, siis 2005. a 23,1 ja 2007. a juba 35 last.