Eestimaa Looduse Fond koostöös Sea Alarm Foundation`iga korraldab rahvusvahelise konverentsi „Effects of Oil on Wildlife“ (Nafta mõju elusloodusele) Tallinnas 5.- 9. oktoobril 2009. aastal.

Tegemist on ülemaailmse üritusega, mis toimub 2009. aastal juba kümnendat korda. Alates esimesest konverentsist 1982. aastal on konverents pälvinud rahvusvahelise tunnustuse kui naftase eluslooduse pääste ja reostustõrjeks valmisoleku peamine üritus. Siiani on konverentsi korraldatud vaid kaks korda väljaspool Ameerika Ühendriike: aastal 2003 Hamburgis Saksamaal ja aastal 2005 St John´is Kanadas. Konverentsist võtavad osa paljude riikide teadlased, ametiisikud ja kolmanda sektori esindajad, keda võib pidada merereostusvaldkonna tipptegijateks terves maailmas.

Konverentsil käsitletavad peamised merereostusega seonduvad teemad on järgmised:
 • Ohustatud liigid
 • Nafta mõju elusloodusele
 • Veterinaarmeditsiin
 • Rehabilitatsioon: ruumid, majandus ja logistika
 • Vabastamisjärgne ellujäämus
 • Eluslooduse päästejuhtumid
 • Krooniline naftareostus ja selle mõju elusloodusele
 • Mõjude hindamine
 • Tegutsemisplaanide koostamine ning üldine reostustõrje valmisolek
 • Vabatahtlike koordineerimine
 • Vastutus merereostuse tekitamise eest ning kahjude korvamine
 • Valitsus ja tööstus
Nendel teemadel on avatud ka ettekannete taotluste vastuvõtt. Oodatud on teaduslike ettekannete 200 – 300-sõnalised kokkuvõtted, mis tuleb esitada 1. juuniks 2009. a. programmi komiteele. Komitee vaatab kokkuvõtted läbi ning väljavalitud autoritel palutakse esitada oma ettekanne enne konverentsi, et seda oleks võimalik lisada konverentsi materjalide hulka. Täpsemat informatsiooni kokkuvõtete koostamiseks ning esitamiseks, samuti esitamise vormi leiab kodulehelt http://www.eowconference09.org/?page_id=60

Konverentsile registreerumine kuulutatakse välja aprillis ning seda saab teha kodulehe www.eowconference09.org  kaudu. Samast leiab ka pidevalt uuenevat informatsiooni konverentsi kohta.

Lisainfo:

Agni Kaldma
Eestimaa Looduse Fondi naftaprojekti juht
Tel.  5184573