Eesti Ökokogukondade Ühendus võeti vastu Looduse Õiguste Alliansi liikmeks (Global Alliance for the Rights of the Nature).

GARNi eesmärk on hoida looduskeskkonda ning aidata ümber mõtestada inimtegevuse eesmärke. Aidates luua ühiselt hoitud elukeskkonda ümber Maa läbi sügava mõistmise, et me kõik oleme omavahel seotud. Üheks tegevuseks on GARNil anda looduspiirkondadele juriidilised õigused.

GARNi võrgustiku abil on meil võimalik hakata oma piirkonnas looma tugevat loodusega koostöös toimivat ruumi. Arvestades, mis on inimeste vajadused ning mõistes piire loodusega, mida sügavalt austada.

Hetkel võime ühiselt mõtiskleda, kuidas alustada järgmise 3 aasta jooksul Emajõe vesikonnale isikuõiguste loomisega. Võib-olla leida lahendus ka metsasõjale, andes 1 hektarist suuremale metsaalale juriidilised õigused. Need on lihtsad mõtted, mis vajavad eestvedajaid.

GARNi liikmena on Eesti ökokogukondadel olemas ühendus üleilmsele võrgustikule, kust on võimalik saada ressursse, infot ja toetust.