Eesti Ökokogukondade Ühendus korraldab sel nädalavahetusel, 5.-7. juunil Põlvamaa Talurahvamuuseumis oma iga-aastase kokkutuleku, mille seekordseks põhiteemaks on kogukondliku mõtteviisi kujunemine. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on kavas suur hulk praktilisi töötubasid alates kompostimisest, leivateost, kõlapillide valmistamisest ja nullenergia majast kuni inimese hingamise, siseökoloogia ja tervistavate energiaväljadeni.

Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse liige Ave Oit ütles, et kokkutulekule on praeguseks registreerunud sadakond inimest, ent osalejaid võib tulla ka rohkem. “Kokkutulek on mõeldud eelkõige ökokogukondadega seotud või kogukondlikust eluvaatest huvituvatele inimestele. Sel korral soovime pöörata tähelepanu kogukonna kui terviku kõigile toimimise aspektidele – räägime nii kogukonna maailmavaatelist, sotsiaalset, ökoloogilist kui majanduslikku tahku puudutavatel teemadel,” selgitas Oit.

Kolmanda kokkutuleku ettekannete osas kõneldakse Konnahüppest ehk kogukonnahüppest, milleks ühiskond globaalse majanduskriisi tingimustes valmistub. Tuuakse näiteid kogukondadest Lõuna-Eestis ja peatutakse kogukonna sotsiaalsetel ülesannetel läbi Tamera kogukonna näite Portugalist.

Esinejate ja töötubade juhtidena astuvad teiste seas üles Kauksi Ülle, Evar Riitsaar, Mara Vollmer, Toomas Trapido, Lille Lindmäe, Holger Oidjärv, Ingvar Villido, Merike Kahju jpt. Eraldi tegevused on mõeldud lastele, õhtuti mängitakse pilli ja lauldakse regilaule, Tõnu Talimaa seab üles higistamistelgi, lisaks tehakse ühiselt talgutööd. Kokkutulekul osalemine maksab 333 krooni ehk 1 ÖKO.

Eesti Ökokogukondade Ühendus asutati 2008. aastal Esna mõisas inimeste poolt, kes kuuluvad mõnda juba rajatud või rajamisel olevasse kogukonda, plaanivad ühiselt omale elukeskkonda või lihtsalt mõtlevad sarnases suunas. Ühingu tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele. Ühendus esindab Eesti ökokogukondasid Euroopa Ökokogukondade Võrgustikus GEN-Europe (loe lähemalt www.kogukonnad.ee).