Eile avaldasid erinevad mõjugrupid toetust ja näitasid üles vajadust IKT teadus-arenduse ja innovatsiooni tippkeskuse loomisele. Euroopa Liit toetab keskuse arendamist 15 miljoni euroga, kui idee pääseb Horizon 2020 Teaming üleeuroopalisel konkursil 31 ideest üheksa parima hulka.

Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool koostöös Edinburghi ülikooliga pääsesid kevadel teise vooru digitaalse võrgustunud majanduse edendamiseks loodava IKT teadus-arenduse ja innovatsiooni rahvusvahelise tippkeskuse projektiga (ITEE – Center of Excellence in Digital Connected Economy).

Eile toimunud avaüritusel kutsuti ülikoolide, ministeeriumide, ettevõtjate ning teiste mõjugruppide esindajad kokku, et alustada keskuse pikaajalise äri- ja tegevusplaani väljaarendamisega, mis peaks valmima 2016. aasta suveks. Kohtumisel tutvustati H2020 Teaming meetme sisu, tutvustati Eesti IT teaduse hetkeolukorda ning arutati äriplaani loomist, mis aitaks kaasata tippkeskuse jaoks vajalikke ressursse.

Edinburghi ülikooli kui mentorit esindanud professor Steve Renalsi sõnul on neil selge visioon oma rollist võrgustunud digimajandusega tegeleva tippkeskuse kontekstis. „Meil on mahukad kogemused sellest, kuidas põhjapanevat teadustööd juhtida innovatsioonini, kuid kindlasti on meil ka teilt palju õppida,” tunnustas ta Eestit ja siin tehtavat teadust.

Ettevõtjaid ja investoreid esindanud Kristjan Lepik tunnustas kahe ülikooli ühist initsiatiivi. „See, et Eestis on kaks ülikooli tulnud kokku, et tuua Euroopast meile raha, ongi just see, mida on vaja teha,” kiitis Lepik partnerlust.

Selleks, et Eesti saaks võita vajalikud ressursid IKT tippkeskuse loomise jaoks, on äärmiselt vajalik märkimisväärne riigi investeering. Esitlemisel osalenud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tunnistas projekti vajalikkust ning lubas võidukalt sõdida ITEE projektile riikliku kaasrahastuse leidmise nimel. „Oleme ühes paadis,” kinnitas Ligi.

Horizon 2020 Teaming for Excellence meetme eesmärk on arengult Euroopa tippudest maha jäävates, kuid kõrge arenguvalmidusega piirkondades uute rahvusvahelise nähtavusega teaduse ja tehnoloogia tippkeskuste loomine.

„Teaming meede aitaks saada Eestisse vajalikke lisavahendeid, et muuta kohalik IKT teadus konkurentsivõimeliseks ja nähtavaks ka rahvusvahelisel tasandil. Samuti aitaks see kaasa Eesti majanduse edendamisele nutika spetsialiseerumise võtmevaldkonna kaudu,“ sõnas Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo.

„Projekti õnnestumisel saab Eesti enda kasutusse vajalikud vahendid, et tõsta IKT valdkonna teadus- ja arendustegevuse ja kraadiõppe taset ning kriitilist massi, edendada rahvusvahelist konkurentsivõimet ning tugevdada koostööd teaduse ja ettevõtluse vahel,“ lisas Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan professor Gert Jervan.

Lisainfo H2020 Teaming programmi kohta loe siit. ITEE veebisait it.ee.