Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi peadirektor Edith Heard allkirjastasid avalduse, millega Eesti on alates tänavu juunist selle organisatsiooni eeldatav liige. Eeldatav liikmelisus on esimene samm täisliikmeks saamisel.

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) kui maailma juhtiv molekulaarbioloogia valdkonna teadustaristu organisatsioon asutati 45 aastat tagasi ja sellega on praeguseks ühinenud 27 riiki. Peamine teaduskeskus asub Saksamaal Heidelbergis.

Eeldatav liikmelisus annab Eesti teadlastele kolmeks aastaks täisliikmetega samad võimalused osaleda organisatsiooni tegevustes, kuid selle aja jooksul ei tasu Eesti liikmemaksu. 2021. aastal tuleb Eestil otsustada täisliikmeks saamise üle. 

Euroopa Molekulaarbioloogia Labori täisliikme staatus võimaldab Eestil saada rohkem kasu Euroopa ühisest teadusruumist ning pääseda ligi teenustele, mis Eestis puuduvad või vajavad tõhustamist, näiteks mitmed siirdemeditsiini, genoomika ja bioinformaatika teenused. Liikmesriikidel on parem juurdepääs ka organisatsiooni teadusaparatuurile ning doktoriõppe ja järeldoktori programmidele.

Euroopa Molekulaarbioloogia Labori liikmelisus avab uusi koostöövõimalusi Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning võimaldab luua otsekontakte võrgustikku kuuluvate maailma juhtivate tööstusettevõtetega, näiteks ravimifirmadega. Eestile pakub huvi eelkõige personaalmeditsiini valdkond ja sellega seonduva ettevõtluse arendamine.

Lõppenud nädalal osales Eesti delegatsioon esimest korda Euroopa Molekulaaarbioloogia Laboratooriumi nõukogu istungil Heidelbergis, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand andis ülevaate Eesti teadus- ja arendustegevusest ning arengutest Eesti eluteadustes.

Tänavu sügisel on kavas korraldada Eesti huvilistele Tallinnas ja Tartus infopäevad, et tutvustada uusi avanevaid võimalusi. 

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium kuulub Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja, mis koosneb riigile olulistest teadustaristutest.