Eesti teaduse teekaardi objekt NATARC, Eesti Loodusuurijate Selts ja Eesti Teaduste Akadeemia kutsuvad 14. mail osalema sümpoosiumil, milles räägitakse väheuuritud ja ohustatud liikidest.

 Taksonoomia päevade raames korraldataval sümpoosiumil "Eesti I taksonoomiapäev: väheuuritud ja ohustatud liigid” otsivad valdkonna parimad eksperdid vastuseid küsimustele, kui palju on Eesti eluslooduse liike või millised taksonid on väheuuritud. Samuti antakse ülevaade Eesti ohustatud liikide hindamise tulemustest.

“Liikide massiline väljasuremine inimtegevuse tulemusena mõjutab ka Eestit – loodusest liigid kaovad, kuid kuna suurt osa Eestis elavaid liike me veel ei tea, siis tihtipeale ei märkagi seda,“ selgitas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg sümpoosiumi korraldamise vajadust. „Taksonoomia päev toob kokku eksperdid, kes uurivad eluslooduse liike ning loovad füüsilisi ja digitaalseid Eesti liikide andmekogusid. Taksonoomide plaan on hakata regulaarselt tegema ülevaateid Eesti liikidest ja sellest, kuidas neil liikidel läheb. Üksainus liik – Homo sapiens L. – saab jätkuvalt enamuse tähelepanust, aga ka tema huvides on, et pööraksime rohkem tähelepanu ka neile enam kui 30 000 liigile, kelle olemasolust Eestis me teadlikud oleme. Rääkimata neist liikidest, keda me veel ei näe,” lisas Kõljalg.

Sümpoosiumil toimub ka arutelu, kus püütakse ühiselt leida vastust küsimusele, kas kõik Eestist leitud liigid vajavad ohustatuse hindamist ning kuidas ohustatuse hindamist läbi viia. Kogu päeva jooksul peetakse stendiettekandeid, milles teadlased ja tudengid tutvustavad erinevaid Eestis uuritavaid taksoneid. Oma soov stendiettekandega esinemiseks palume märkida registreerumisel.

Sümpoosium on kaheosaline, mille pärastlõunast, inglisekeelset osa on võimalik jälgida ka veebiülekandena. Üritus kuulub 15.–16. mail Tartus toimuva Euroopa taksonoomia taristu konsortsiumi CETAF-i 45. aastakoosoleku programmi. Sümpoosiumi korraldamist toetab Tartu linn.

Sümpoosiumi kava.

Sümpoosium on kõikidele tasuta, kuid osalemiseks palume kuni 9. maini registreeruda ürituse kodulehel.