Ettevõtjate Rasmus Raski ja Priit Mikelsaare uus ettevõte loob restoranidele, kioskitele, kauplustele ja toidutootjatele lahendused, kuidas vabaneda ühekordsete pakendite kasutamisest, asendades need tagastatavate ja korduskasutatavate toidupakenditega.

  • Tarbimine ja tervis
  • 10. märts 2021
  • Foto: Bringbacki pandipakend, mille eest saab Balti jaama turu juures raha/Bringback

“Soovime, et inimesed elavad prügivaba elu. Plaanime välja töötada terviklikke korduskasutussüsteeme, kus korduskasutatavad pakendid kogutakse inimestelt tagasi, pestakse ning suunatakse uuesti ringlusse,” tutvustab Bringpack´i põhiideed üks asutaja Rasmus Rask. “Kui meie teeme oma tööd väga hästi, siis ühekordseid pakendeid enam tulevikus vaja ei ole, mis omakorda on oluline samm prügivaba elu ja loodusressursside jätkusuutlikuma kasutamise suunas.“

Bringpack’i idee taga on tõsiasi, et igasuguse pakendiga kaasneb ühiskonnale kulu ning korduskasutatav pakend on keskkonnale sõbralikum lahendus.

Ettevõtte loomise vajadus on asutajate sõnul tingitud üha selgemast ühiskondlikust ootusest leida lahendusi ringmajandusmudeli toimimseks. “Pole saladus, et praegune materjalide taaskasutusele keskendunud pakendiringlussüsteem on poolik. Kuigi paljud inimesed sorteerivad hoolikalt plastist, metallist ja klaasist pakendeid, pole üldse kindel, kas need materjalina uuesti ringlusse võetakse, põletatakse koostootmisjaamades või ladestatakse koos muu prügiga aastasadadeks. Toidupakendite puhul on korduskasutatavus ainus tulevikulahendus, mis loob eelduse maapõue ressursside kokkuhoiuks ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks,” selgitab Rask ettevõtte taga olevat filosoofiat.

Uuringute kohaselt on korduskasutatavate pakendite jalajälg ühekordsete nõude omast väiksem, kui need ringlevad vähemalt 10 korda. „Meie eesmärk on leida lahendused, kus pakendid ringlevad eluea jooksul vähemalt 40-50 korda,” selgitab Rask. “Usume, et paljud meist on tarbijatena valmis tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid, kui need valikud oleks olemas.”

Kuna pandeemiaga kaasnenud liikumispiirangute tõttu on toidu kojukanne plahvatuslikult kasvanud ning sellega seonduvalt ka prügi hulk ühekordsetest toidunõudest, siis esimesena keskendub Bringpack lahenduse leidmisele horeca (hotellid, restoranid, toitlustajad) ja kaubandussektoris, et toitu ja jooke kaasamüügiks pakkuvatel restoranidel, kauplustel ja kioskitel oleks võimalik teenust pakkuda korduskasutatavate pakenditega.

Sellega seoses plaanib Bringpack lähiajal viia läbi pilootprojekti koostöös Balti Jaama Turu ning Eesti iduettevõttega Cuploop, eesmärgiga testida inimeste valmisolekut osta toitu kaasa korduskasutatavates toidukarpides. Piloodi täpsest ajakavast ja korraldusest annab ettevõte teada eraldi.

Eesti firma Bringpack toob turule uudse toidupakendite ringlussüsteemi