Eesti Geoloogiateenistus on saanud riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud Eesti ala kristalse aluskorra geokeemilise andmebaasi koostamiseks ja aluskorrakivimites metalse maagistumispotentsiaali hindamiseks.  Selleks on vaja teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsikaliste uuringutega ning viia puurimise käigus saadud puursüdamikest läbi kivimite geokeemilised uuringud tänapäevasel tasemel. Varasemate geokeemiliste uuringute käigus, mis toimusid enne II Maailmasõda ja 1960ndatel aastatel, tehtud geokeemiliste analüüside täpsusaste ei vasta tänapäevastele rahvusvahelistele uuringustandarditele. Kordusanalüüside tegemine varem puuritud puursüdamikest ei ole aga tehniliselt võimalik, sest säilinud puursüdamikes puuduvad kordusproovimiste läbiviimiseks vajalikud intervallid (omaaegse proovimise käigus võeti proovimiseks kogu puursüdamik).

Eelmisel aastal oli plaanis viia läbi puurimine kahes uuringuruumis nii Jõhvis kui Uljastes, kuid kuna Jõhvi puuraukude puurimistööd läksid oodatust pikemaks, oldi sunnitud Uljaste hange tühistama.

Väljakuulutatud rahvusvahelise hankega otsib geoloogiateenistus Uljaste uurimisalale 1 ca 700m sügavuse puuraugu puurijat. Sarnaselt Jõhvi uurimisalal läbiviidud puurimistele tuleb ka Uljastesse kaldpuurauk, kuid seekord on see oluliselt püstisem – ca 80 kraadise nurga all. Uljaste uuringuruumi asukoha valikul on lähtutud varasemalt läbiviidud uuringutest Uljaste polümetalse geokeemilise anomaalia piirkonnas ja selle ümber. Valitud uuringuala läheduses asub endine puurauk nr F227, mille südamikust on varem määratud kogu Uljaste piirkonna suurim geokeemiline tsingi anomaalia.

Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik: „Jätkame eelmisel aastal alusatud riiklike maapõueressursside uuringutega. Eriti just praeguses olukorras on oluline, et uuriksime enda potentsiaalseid ressursse ja nende väärindamise võimalusi. Eelmisel aastal Jõhvis sügavate puuraukude puurimine oli pärast rohkem kui 30 aastast pausi esimene kord, kui midagi sellist riigi poolt Eestis ette võeti ning õppisime sellest protsessist palju. Hetkel planeeritud Uljaste puurimistöö eesmärk on analoogne - eelkõige kontrollida varasemate uuringute info õigsust ja saada värsket materjali täiendavate analüüside korraldamiseks kaasaegsete meetoditega. Puuritud puursüdamik paigutatakse meie Arbavere uurimiskeskusesse, kus geoloogiateenistuse geoloogid viivad läbi selle geofüüsikalised ja geokeemilised uuringud.“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. mai 2020.  Tööd Uljaste uuringuruumis tuleb lõpetada hiljemalt 15. septembriks 2020.