2018. aasta kokkuvõtteid tehes valis Eesti Geoloogiateenistuse tööpere ka aasta teo ja aasta kolleegi. Eesti Geoloogiateenistuse “Aasta tegu 2018” tiitli sai innovaatilised interaktiivsed geoloogilise kaardistamise vahendid. Välja töötatud süsteem võimaldab geoloogilisel marsruudil kogutud infopunktide kirjeldusi mobiiltelefonist või tahvelarvutist otse väljalt EGT kaardiserverisse saata.

Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo: “Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine geoloogilistel välitöödel on arenenud riikides enam kui kümneaastase ajalooga. Et Eesti on maailmakuulus IT-riik, siis julgesime meiegi hakata selles suunas mõtlema. Väikese tõuke saime ka Soome kolleegidelt, keda visiteerisime maikuus. Soome Geoloogiakeskus näitas meile kuidas nad on telefonis kasutatavaid IT vahendeid kasutanud oma Kvaternaari kaardistamisel. Hakkasime ka asja suve alguses uurima, rakendusgeoloogia peaspetsialist Sigrid Hade käis meie koostööpartneri AlphaGISi kontoris uurimas kas saame ka mingit analoogilist vahendit välitöödele kaasata.

Kuna geoloogilisele kaardistamisele olid lubanud ka teised EGT osakonnad minna, siis suve keskel võtsid hüdrogeoloogid idee üle ning vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpuse, andmehalduse spetsialist Rauno Torpi ja mitmete teiste meie inimeste toel programmeeritigi vajalikud “vidinad” ning katsetati kogu süsteemi geoloogilisel kaardistamisel Häädemeeste piirkonnas. Soovin siinjuures tänada kõiki meie kolleege, kes välikatsetel osalesid, kannatlikkuse eest. Geoloogiliste andmete standardiseerimine on Euroopa Liidu maade ühine eesmärk. Seda tüüpi IT-lahendused aitavad seda eesmärki saavutada ka Eestis.”

“Aasta kolleeg 2018” tiitli võitis hüdrogeoloog Siim Tarros. Siimu iseloomustati tööka, sõbraliku ja abivalmis kolleegina, kes loob enda ümber sümpaatse õhkkonna ja aitab alati hädaolukordades.

2018. aastal tööd alustanud Eesti Geoloogiateenistuse põhiülesanded on Eesti geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmebaaside pidamine, geoloogilised uuringud, seired ning valitsusele nõuandjaks olek maapõue uurimise ja kasutamise alal.

Foto: EGT  “Aasta tegu 2018” meeskond
Foto: EGT “Aasta tegu 2018” meeskond