Tartu loodusmaja ja Kurzeme Demokeskus kutsuvad Eesti ja Läti koolinoori ja nende õpetajaid osalema projekti EnergyAdvice õpilasvõistlusel! Tegemist on rahvusvahelise võistlusega, kuhu on oodatud osalema 6.-9. klasside koolinoored eelkõige Eesti-Läti koostööprogrammi piirkondadest. Võistlusel osalemiseks tuleb enda koolis kokku panna 2-3 liikmeline meeskond, leida endale juhendajaks üks õpetaja ning täita registreerimisvorm. Registreerida on võimalik 4.oktoobrini kell 18:00 Tartu loodusmaja kodulehel.

  • Energeetika
  • 23. september 2019
  • Foto: Energy Advice võistluse avamine Lätis/Pressifoto

Keskkonnateemad on teravama tähelepanu all kui kunagi varem ning jätkusuutlik elu Maal on võimalik ainult siis, kui me oskame meile antud ressurssidega targalt ümber käia. Energy Advice projekti toel korraldati selle aasta kevadel kokku rohkem kui 3500 õpilasele Eestis ja Lätis energiasäästu teemalised õppeprogrammid, mis osutusid ülipopulaarseks ning said väga palju positiivset tagasisidet. Kõikide tegevuste, sh ka 2019/2020 toimuva õpilasvõistluse põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9.klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada neile erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus energiat säästvamaid ja nutikamaid valikuid teha.

Projekti koordinaator Katrin Juhansoni sõnul on võistluse ülesanded koostatud selliselt, et ei kontrollita ainult koolis juba omandatud teadmisi, vaid kuidas õpilased oskavad ülesannete lahendamise käigus ettetulevaid uusi teadmisi tõlgendada ja enda igapäeva eluga seostada. Teemad, mida võistlusel käsitletakse on mitmekülgsed - kust tuleb ja kuhu “kaob” energia? Mis vahe on taastuvatel ja taastumatutel energiaallikatel? Millised probleemid kaasnevad inimkonna üha kasvava energiatarbimisega? Kuidas saab kodus ja koolis energiat säästa? Ülesannete püstitused on tehtud õpilastele haaravas ja mängulises formaadis ning nende sisu ja formaati saavad aineõpetajad hiljem kasutada ka enda koolitundides.

Võistkonnad peavad esimeses voorus lahendama 5 väljakutset ehk viis ülesannet. Iga ülesanne sisaldab teoreetilist osa ning ühte loomingulist või praktilist ülesannet, mis tuleb enda meeskonnaga ära lahendada võistluse reeglites kirjeldatud kuupäevadeks.

Esimesest riiklikust voorust edasipääsejad kutsutakse osa võtma rahvusvahelisest finaalvoorust, Eesti ja Läti edasipääsenud meeskonnad kohtuvad Tartus AHHAA keskuses, Finaalvõistluse ülesannete püstitused on ingliskeelsed ja võistlusele kaasatakse tõlgid, et finalistid saaksid muretult enda teadmiste rakendamisele keskenduda. Võistluse esimene voor toimub vahemikus 7.10 – 15.11.2019 ning finaalvõistlus AHHAA keskuses 24.-25.01.2020. Võistluse võitnud meeskonna liikmed saavad igaüks auhinnaks elektritõukeratta.

Täpsem info võistluse kohta ning registreerimine: www.tartuloodusmaja.ee.
 

Hoia ennast sündmustega kursis ka võistluse Facebooki lehel.