Tänu kodanikuteadlaste panusele 2019. aastal on üle-eestilisest nurmenukuvaatlusest “Eesti otsib nurmenukke” valminud teadusartikkel, mis avaldati rahvusvahelises teadusajakirjas Journal of Ecology. Eelmisel kevadel laekus projekti raames andmeid enam kui 200 000 nurmenuku õie kohta ligikaudu 1700-st nurmenukupopulatsioonist, mille analüüsimisel jõudsid teadlased ootamatute tulemusteni.

  • Bioneeri uudised
  • 22. september 2020
  • Foto: Nurmenukk Paljassaarel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Leidsime, et S-tüüpi õisi oli terves andmestikus oluliselt rohkem ning õietüüpide osakaal oli suurema tõenäosusega paigast ära eelkõige väiksemates nurmenuku kogumikes. Samuti ilmnes, et õietüüpide osakaal nihkus paigast suurema inimasustuse tihedusega piirkondades.

Need tulemused panustavad oluliselt maastikumuutuste tagajärgede uurimisse ja aitavad neid paremini mõista. Eesti kodanikuteadlaste panus alusteadustesse on siinkohal märkimisväärne, kuna annab aluse kahelda pikalt kehtinud arusaamas, et mõlemat tüüpi õisi on võrdselt. Uuringu leiud on olulised ka looduskaitse seisukohalt, kuna paigast nihkunud õite tasakaal võib tõenäoliselt ohustada erikaelsete taimeliikide elujõulisust. Tulemused näitavad üht järjekordset elupaikade kao negatiivset mõju. Loodetavasti jõuab see teadmine ka looduskaitse praktikasse.

Ilmunud artikkel valmis 2019. aasta tulemuste põhjal, kuid ka tänavu kogutud andmetega on analüüs käsil ning nende põhjal on plaanis avaldada teadusartikkel. Loodame edaspidi kampaaniaga laieneda ka välisriikidesse, et veelgi rohkem põnevaid tulemusi koguda.

Täname kõiki osalejaid suure panuse eest ning ootame Teid osa võtma ka järgmisel kevadel!

Loe tulemustest lähemalt.

Teadusartikkel on inglise keeles vabalt kättesaadav.

Nurmenukukampaania korraldustoimkond Tartu Ülikoolist ja Eestimaa Looduse Fondist