Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub inimesi üles sellel suvel mitte külastama Eestis esinevaid tsirkusi, kus kasutatakse inimeste lõbustamiseks metsloomi.

„Tsirkus toob meelelahutuse huvides ohvriks tuhandete loomade elu, jättes nad ilma oma loomulikust keskkonnast ja liigile omasest käitumisest ning tuues nad selle asemel kunstlikku keskkonda, kus neid inimeste lõbuks alandatakse,“ kirjutab ELS oma pöördumises.

Loomakaitsjate sõnul kasutatakse selleks, et treenimine oleks tulemuslik, loomade instinktide vastase käitumise kujundamiseks valu ja vaimseid kannatusi tekitavaid võtteid - metallist konkse, piitsasid, nööre, keppe, elektrišokke ja muid sunnivahendeid.

„Lisaks suurendab loomade kannatusi tsirkuse rändav iseloom. Loomade pidamiseks kasutatakse mõõtudelt ebapiisavaid puure ning loomadele ei suudeta tagada isegi minimaalset liikumisruumi,“ kirjutab ELS. „Rändtsirkuse loomi transporditakse pikki vahemaid kitsastes ja halva ventilatsiooniga vagunites ja treilerites, kus nad veedavad suurema osa ajast ka esinemiskohta jõudes.“

ELSi hinnangul ei ole tsirkuseloomadel mingitki võimalust rahuldada oma loomupärast käitumist, nad kannatavad stressi all, mis väljendub stereotüüpses käitumises: edasi-tagasi ringlemises või sama liigutuse pidevas kordamises. Lisaks võib ruumipuudus hügieeniprobleemide tõttu põhjustada loomade haigestumist.

Lastepsühholoogid on leidnud, et tsirkuseloomade etteastete nägemine loob lastele loomadest vale kujutluspildi ning nad võivad selle tulemusena hakata pidama domineerimist ja loomade vägivaldset kohtlemist loomulikuks. Looduses ei roni karud köitel, ei sõida jalgrattaga ega riieta end kostüümidesse; rebased ei sõiduta oma poegi lastekärudes ja kaslased ei hüppa läbi põlevate rõngaste. Kõik sellised tegevused on loomadele peale sunnitud ning tihti saavutatud vägivaldsete meetoditega.

Loomade kasutamine tsirkuses on keelustatud Austrias, Brasiilias, Costa Ricas, Soomes, Indias, Singapuris ja Rootsis ning osaliselt Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Kolumbias ja Kreekas. Selleteemaline arutelu käib enamikes Euroopa riikide valitsustes.

ELS leiab, et kuigi loomade kasutamine tsirkuses on Eestis otseselt reguleerimata, ei ole eetiline oma meelt lahutada teiste elusolendite kannatuste arvel.