Eesti molekulaarbioloog Viljar Jaks pälvis Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon (EMBO) stipendiumi, mille eesmärgiks on toetada välismaal töötavate teadlaste tagasipöördumist kodumaale.

Viljar Jaks on alates möödunud aastast Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi erakorraline teadur, 2004. aastast töötas Jaks Rootsi Karolinska Instituudis.

Viljar Jaks on üks kahekümnest Euroopa teadlasest, kes saab toetust EMBO programmist Strategic Development Installation Grant. See on mõeldud doktorikraadiga molekulaarbioloogidele, kes on töötanud välisriigis vähemalt kaks aastat ning toetuse abil saavad kõrgetasemelised teadlased võimaluse seada sisse oma labor programmiga liitunud riikides.

Konkursi käigus välja valitud teadlasi rahastatakse 3-5 aasta jooksul 50 tuhande euroga aastas ning granti maksmisel osaleb ka Eesti riik, rakendusasutuseks on Eesti Teadusfond.

Sama programmi raames väljamakstav grant on ühel korral juba jõudnud Eestisse, kaks aastat tagasi sai EMBO tunnustuse osaliseks Tartu Ülikooli rakubioloogia erakorraline vanemteadur Arnold Kristjuhan.

Põhjalik info projekti Strategic Development Installation Grant kohta on kättesaadav EMBO veebilehel http://www.embo.org/sdig/.