Eesti Ornitoloogiaühing pakub tööd annetuste koordinaatorile, kes aitaks luua suhteid ettevõtjatest annetajatega.

Sobid annetuste koordinaatori (fundraiser) positsioonile ja meie kollektiivi, kui sul on:
- eelnev kogemus annetuste kogumises, projektitaotluste kirjutamises või müügitöös;
- loodussõbralik maailmavaade;
- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles (kasuks tuleb vene ja/või inglise keele oskus).

Annetuste koordinaatori põhilised tööülesanded on:
- osalemine annetuste kogumise strateegia väljatöötamisel;
- suhete loomine ja hoidmine juriidilistest isikutest annetajatega;
- projektitaotluste koostamine.

Eesti Ornitoloogiaühing on liitunud annetuste kogumise hea tavaga, millest sul oma töös lähtuda tuleb.

Omalt poolt pakume missioonitundega kollektiivi, paindlikku töögraafikut ja tulemustasu.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri 10. märtsiks aadressile eoy@eoy.ee.

MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing on juba 100 aastat tegutsenud looduskaitseorganisatsioon, kes uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linnustikku. Me teeme seireid, rakendusuuringuid ja koostame eksperthinnanguid, osaleme kohalikes ja rahvusvahelistes linnukaitselistes projektides, korraldame avalikke linnuvaatlusi ja muid üritusi. Ühingusse kuulub üle 650 liikme, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge.