Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus esindab Eestit sel nädalal Poolas toimuvatel ÜRO kliimaläbirääkimistel, kus valmistutakse 2015. aastal sõlmitavaks ülemaailmse kliimamuutuste kokkuleppeks.

“Eesti huvi on võimalikult paljude riikide osalusel sõlmitav uus kokkulepe, mis annaks selged raamid vähemsaastavale majandusele üleminekuks," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. "Poolas toimuvatel läbirääkimistel on põhitähelepanu uue leppe ettevalmistamisel. Selleks, et uus lepe jõustuks 2020, peame järgmise aasta lõpuks saama esialgse versiooniga valmis."

Lisaks peaksid Varssavis tehtavad otsused viima selleni, et juba kokku lepitud kliimameetmeid rakendatakse tõhusamalt ja kasvuhoonegaaside heidet vähendataks oluliselt enne 2020. aastat.

Keskkonnaministri sõnul kiputakse sageli ekslikult arvama, et kliimamuutused tähendavad meie piirkonnas pelgalt soojemat suve või talve.  “Kliimamuutustest annavad märku aina tihedamini ette tulevad ekstreemsed ilmaolud, põuad ja üleujutused. Ainuüksi 2011. aasta Taani paduvihmade tekitatud kahju oli 2 miljardit eurot ning kliimamuutusi ignoreerides saame selliseid katastroofe senisest oluliselt rohkem näha," rääkis minister.

Seekord Poolas Varssavis toimuv 19. rahvusvaheline ÜRO kliimakonverents algas juba eelmisel nädalal ning jätkub käesoleval nädalal kõrgetasemeliste kohtumistega. Konverents kestab 22. novembrini.