Eesti Pärimusmuusika Keskus kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärk on toetada pärimusmuusika-alast loometegevust. Välja plaanitakse jagada 10 stipendiumit, igaüks suurusega 2000€.

  • Bioneeri uudised
  • 25. november 2020
  • Foto: https://pixabay.com/photos/concert-crowd-silhouette-3084876/

Stipendiumikonkursile võivad kandideerida kõik, kes tegelevad pärimusmuusika valdkonnas või kel on huvi sellega tegeleda. Stipendiumi saamise tulemuseks võib olla arranžeering, (online)kontserdikavade, -loengute väljatöötamine, väljaannete (helikandja, trükis, digitaalne album, õpik, artiklid) avaldamine, aga ka enesetäiendamine. Konkursil osalemise kriteeriumiteks on taotleja pädevus pärimusmuusika valdkonnas, veenvus plaanitava loometöö kirjeldamisel ning kirjeldatud tulemuse olulisus ja teostatavus.

Kandideerijate hulgast valib stipendiumi saajad välja Eesti Pärimusmuusika Keskuse meeskonna liikmetest ning pärimusmuusika valdkonna asjatundjatest koosnev žürii.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on stipendiumikonkurss ellu kutsutud selleks, et ärgitada pärimusmuusikuid ka vaiksel ja ebakindlal ajal tegelema loominguga. „Ajal, kui on palju kontserte ja tegemist, on ehk nii mõnigi projekt ajapuudusel kõrvale lükatud või sahtlisse pandud. Nüüd, kus pärimusmuusikute põhitegevuseks on saanud plaanitud kontsertide kustutamine kalendrist, on hea hetk ideed ära teha ja uue loominuga tõsisemalt tegeleda. Ühtlasi tahame selle stipendiumikonkursiga näidata meie valdkonna muusikutele, et neid ja nende loomingut on vaja. Nii meile ehk Eesti Pärimusmuusika Keskusele, aga ka publikule ja ühiskonnale laiemalt,” lisab Noormaa.

Kolmanda, aga sugugi mitte vähem tähtsa põhjusena toob Noormaa välja valdkonna üldise arendamise. "Loodame, et seeläbi tekib rohkelt uut loomingut, mida saame meie põhiülesande täitmisel ehk pärimusmuusika inimesteni viimisel ja igapäevaelu osaks muutmisel kasutada. Näiteks Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud festivalidel, sündmustel, koolitustel,” räägib Noormaa.

Stipendiumi taotlusi oodatakse hiljemalt  11. detsembriks. Selleks tuleb ära täita Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehel folk.ee asuv stipendiumitaotluse vorm. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 17. detsembril ja stipendiumid makstakse välja hiljemalt 31. detsembriks 2020.