Eesti Roheline Liikumine esitab sel nädalal oma kommentaarid Tartu üldplaneeringu mustandile. Üheks kommentaariks on taastada kogu tänase kesklinna pargi ala planeeringus roheala juhtotstarbega ehk jätta see pargiks.

ERL on läbi viimase 20 aasta Tartu üldplaneeringutele tehtud parandusettepanekutega püüdnud ära hoida rohealade hiilivat asendamist hoonetega, paraku on linnavalitsuse soov linnarohelust vähendada püsinud vankumatuna.

Mõned näited mälu värskendamiseks – 1999.a. kehtestatud üldplaneering tekitas rohealade asemel kortermajad Kroonuaia sillast ülesvoolu mõlemal kaldal (Ranna tee majad ja Supilinna lõpu uusarendus). 2005.a. üldplaneering muutis Atlantise ümbruse e Holmi kvartali roheala ehitusplatsiks.

Maju taheti suruda ka Kohtumaja taha Lille mäe otsa. Toona jäi ERL selles vaidluses peale, aga mäe otsa joonistati majad lihtsalt hiljem, 2017.a. kehtestatud üldplaneeringuga. Maju on metsade esemele ehitatud Ihastes, kahetsusväärselt on ehitajad koppa löömas ka tänasesse Sanatooriumi parki.

Kultuuripealinnana ellujäämise kunste viljelev heade mõtete linn Tartu väärib seda, et iga "arendamata" roheala ei asenduks hoonetega. Jätkusuutlikus linnas on lisaks majadele, asfaltteedele ja autodele ka inimesed ja teised loomad ning linnud, kes väärivad enda ümber meeldivat elukeskkonda, mitte lausalist betooni.