Eestist toimub teaduse- ja tehnoloogiasiire Usbekistani eesmärgiga edendada jätkusuutlikku arengut ja rohetehnoloogiate kasutuselevõttu, millele aitab kaasa ühise rohetehnoloogiate arendamise koostöökokkulepe loomine.

  • Energeetika
  • 23. oktoober 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti rohetehnoloogia ettevõtted osalevad Usbekistanis esmakordselt toimuval uuenduslike tehnoloogiate messil InnoWeek, mille raames esitletakse Eesti rohetehnoloogia iduettevõtete katusorganisatsiooni Cleantech ForEst’i ja Usbekistani Innovatsiooni- ja Arenguministeeriumi ühist arengukoostöö projekti.

Innovatsiooninädal InnoWeek 2018 leiab aset 23.-26. oktoobril Tashkendis, mis on  ka suurim linn Kesk-Aasias ligi 3 miljoni elanikuga. Riik on küll enamasti energiasõltumatu – kõik vajalik on maagaasi ressursina olemas – kuid olemasolevaid taastuvenergia ressursse ja uuenduslikke tehnoloogiaid on kasutatud siiani väga tagasihoidlikult. Seoses uue riigipea uuendusmeelsusega on aga innovatsioon seatud suureks prioriteediks ja arengud paremuse suunas toimuvad alates eelmisest aastast aina kiiremini.
 
Esimest korda külastasid Eesti rohetehnoloogia ettevõtted Usbekistani käesoleva aasta märtsikuus, kui korraldati „Energeetika ja Innovatsiooni“ teemaline konverents Tashkendi Riiklikus Tehnikaülikoolis. Konverentsi eesmärk oli leida koostööpartnereid Eesti jätkusuutlike tehnoloogiate ettevõtetele, mis omakorda võimaldaks riigis läbi viia kliimapoliitika eesmärkide täitmist abistavaid koostööprojekte. Eduka esmaürituse tulemuseks on Usbekistani Innovatsiooni- ja Arenguministeerium välja pakkunud Eesti rohetehnoloogia iduettevõtete katusorganisatsioonile Cleantech ForEst luua Usbekistani Rohetehnoloogiate Innovatsiooni Kompetentsikeskus ning Eesti uuenduslikke tehnoloogiaid näitlikustav demomaja.

Eestipoolsed projektipartnerid on teadusesiirde partnerina Tallinna Tehnikaülikool ning tehnoloogiaid loovatest partneritest päikese-õhkkütte ventilatsioonilahendusi pakkuv Sol Navitas, ainulaadseid, elektrit tootvaid metallkatuseid tootev Roofit Solar Energy, energiasäästlikke maju tootev Fasteco, biomassist energiatootja Werneco ja elektrivõrgu tasakaalustamist võimaldava tarkvara esindaja FuseBox.
 
Rahvusvahelise, seni suurima Usbekistani innovatsiooniürituse raames esitlevad Eesti ettevõtted ja organisatsioonid oma väljatöötatud tehnoloogiate ja planeeritud kompetentsikeskuse potentsiaali Usbekistani jätkusuutliku arengu edendamiseks. Projekti eestvedava organisatsiooni MTÜ Cleantech ForEst tegevjuht Erki Ani leiab, et „Innovaatilisi tehnoloogiaid võime suuta küll arenenud riikides arendada, toota ja turule pakkuda, kuid nende samade tehnoloogiate tõeline potentsiaal avaneb seal, kus nende järele on reaalne vajadus. Innovatsiooni järele on Kesk-Aasias vajadus suur ning Usbekistan on siiani meile tõestanud, et vajadus on reaalne. Seetõttu oleme suutnud luua kohalike partneritega kokkulepped, mis võimaldavad ühiselt panustada jätkusuutlikule riikidevahelisele koostööle ja loodetavasti alustada maast madalast – keskkonnateadlikkusest, ning liikuda ülespoole uuenduslike tehnoloogiate eksportimiseni sinna, kus seda kõige enam vajatakse.“
 
Arengukoostöö projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.