Eestimaa Looduse Fond (ELF) kaardistas neli globaalset keskkonnaprobleemi, mis üha enam mõjutavad meie elu Eestis ja tegi neist ka ülevaatliku veebilehe: www.elfond.ee/meieplaneet

ELFi globaalsete keskkonnateemade ekspert  Agur Paesüld: ,,Globaalsed keskkonnaprobleemid paistavad esmapilgul fataalselt lahendamatutena,  kuid see ei ole nii. Tuleb vaid muuta enda mõtteviisi, sest  probleemide lahendamine algab nende põhjuste teadvustamisest. Kui sa  saad aru, kuidas probleemid tekivad, ei takista sind enam miski  liikumast samm-haaval lahenduste poole. Kui nii asub toimima  kriitiline hulk inimesi, siis sellest sündiv sünergia ületab inertsete  destruktiivsete harjumuste vastupanu.

Panime analüüsi sellisesse vormi, mida oleks hea lugeda nii  aktuaalsetest maailmaprobleemidest huvituval õpetajal kui maailmaparandajast noorel. Veebilehelt leiab ka viiteid olulistele dokumentidele, mis on kasulik lugemisvara riigimeestest otsustajatele.

Globaalseid teemasid tutvustades on just noorte huvi ja avatus meeldivalt üllatanud. Seetõttu pingutasime, et veebileht oleks atraktiivne ka noortele: külastajat võtab vastu elurikkust tutvustav animeeritud lühifilm.