Tänasel Läänemeremaade keskkonnaministrite tippkohtumisel selgub skandaalne fakt, et Eesti valitsus on jätnud täitmata enda kohustuse fosfaatide kaotamisel pesuvahenditest.

Eestis pole probleemi arutamiseni jõutud

Eesti keskkonnaminister allkirjastas vastava kohustuse aastal 2007, mil võeti vastu HELCOM Läänemere Tegevuskava. Tänaseks peaks vastavalt sellele kavale olema meil läbi viidud vähemalt vastavad uuringud ja esitatud konkreetne fosfaatide keelustamise ajakava.

Rootsi ja Saksamaal kehtib see keeld juba ammu, Lätis hakkab kehtima selle aasta juunist ning Soomel, Poolal ja Leedul on esitatud keelustamise ajakava. Eesti pole aga astunud ühtki sammu, eraldanud uuringuteks ühtki krooni ega ole isegi selgeks teinud, milline ministeerium peaks probleemiga tegelema.

ELF juhtis probleemile korduvalt tähelepanu juba aastal 2008, mil Eesti töötas välja Läänemere Riiklikku Rakenduskava, kuid valitsus loobus juba siis fosfaatide kaotamise uuringutest. Ignoreerides tõsiasja, et tegemist on eelkõige Läänemerd ohustava keskkonnaprobleemiga, suunas Keskkonnaministeerium ülesande hoopis Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnale.

Sotsiaalministeerium omakorda vastas Eestimaa Looduse Fondi järelpärimise peale, et teemaga peaks siiski tegelema Keskkonnaministeerium. Keskkonnaminister ega ükski valitsusasutus probleemist ei huvitunud, riigieelarvest ega Keskkonnainvesteeringute Keskusest vahendeid uuringute läbiviimiseks ei taotletud.

Probleem puudutab igat Eesti inimest

"Kuigi fosfaatide keelustamine pesuvahenditest on meie rahvusvaheline kohustus, kaotab valitsuse tegematajätmisest eelkõige Eesti inimene, sest Eesti reostab kõige rohkem just iseenda rannikut," kommenteeris probleemi Kristjan Piirimäe, Eestimaa Looduse Fondi eutrofeerumisekspert. "Fosfaatidega rämpspesupulbreid ostavad tänapäeval õnneks veel vaid väga vähesed, teadmatud tarbijad. Ma ei näe mõistlikku põhjust, miks Eesti riik niisugust igal juhul hääbuvat rämpsmajandust toetab, keskkonna reostamise ja rahvusvahelise maine hinnaga. Tõenäoliselt keelustatakse fosfaadid direktiiviga terves EL-is ja siis võib seda saasta veel üritada vaid odavalt arengumaadesse müüa."

Eestimaa Looduse Fond on teinud ka Eesti pesupulbritootjaile igal aastal toodete parendamise teemal koostööettepaneku, kuid tootjaid ühendav Eesti Keemiatööstuse Liit on need järjekindlalt tagasi lükanud.

Miks fosfaadid on ohtlikud?

Osades pesuvahendites kasutatakse fosfaate puhastusagentidena, mis tagavad pesupulbri efektiivse toimimise. Need fosfaadid satuvad aga pesumasinast reovette ning sealt osaliselt ka Läänemerre, põhjustades selle eutrofeerumist. Juhul kui suvel tuleb pikem soojalaine, võivad fosfaatidest toituvad Läänemere mürgised sinivetikad supelrandades vohama hakata. Samas müüakse kõikides poodides ka fosfaadivabu pesupulbreid, mis pesevad pesu vähemalt sama hästi, pole sugugi kallimad ega reosta ka Läänemerd.