MTÜ ETNA Eestimaal alustas koostöös Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga projektiga ETNA Mikrokrediit, mille eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maapiirkondades elavatele naistele.

2003. aastal loodud MTÜ ETNA Eestimaal tegutseb maapiirkondades naisettevõtluse toetamisega ning mikrokrediidi projekti juhi Kairi Talvese sõnul on nad pea kümne aasta pikkuse tegevuse jooksul näinud, kuidas maal elavatel naistel jääb üsna tihti oma ettevõtlusega alustades puudu vaid üsna väiksest algkapitalist.

"Tegemist on ju mikroettevõtlusega, kus ei hakka kunagi läbi jooksma suured summad, mistõttu ka pangad pole alati laenuandmisest huvitatud. Teisalt aga pakuvad naiste loodud ettevõtted maapiirkonnas tööd ja sissetulekut ja võimaldavad ka perel maale elama jääda“ selgitas ta.

Sestap panigi MTÜ ETNA Eestimaal seljad kokku Järvamaal tegutseva Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga, et pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maapiirkondades elavatele naistele.

Projekti on kaasatud üle Eesti kümme piirkonda ja seda rahastab Avatud Eesti Fond Kriisiprogrammi raames 268 794 euro ulatuses.

Poolteise aasta pikkune projekt koosneb tinglikult kahest osast: kõigepealt moodustatakse kümme laenugruppi, kus naised õpivad kuus kuud kogenud mentori käe all tundma nii iseennast kui grupikaaslasi.

Peale mentorlusprogrammi läbimist tuleb visandada oma äriidee ja seejärel on juba võimalik saada paindlike tingimuste ja soodsa intressiga laenu oma idee elluviimiseks, kusjuures laenugrupp otsustab ühiselt laenude väljaandmise üle grupiliikmetele.

Kairi Talves lisas, et projekti eesmärk pole lihtsalt raha laiali jagamine, vaid tulevaste naisettevõtjate ettevõtlusalane harimine ja nende sotsiaalse kapitali ja koostöövõimaluste suurendamine. "Kogemused on näidanud, et selline grupinõustamine annab väga suure sünergia, sest lisaks teadmistele saavad naised ka vajalikud sotsiaalsed sidemed, mis on ettevõtluses üliolulised,“ lisas ta.

Mikrolaenude olulisest on saadud ka Euroopa Liidu tasemel ja 2010. aasta märtsis leppis loodi Brüsselis Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress” , mis annab kuni  25 000 euro suuruseid laene väiksemahulisema äritegevuse alustamiseks.

Lisainfot projekti kohta leiab www.fem.ee.