Järgmise kahe aasta jooksul plaanib endale uue auto osta 29% eestlastest ning suur osa neist kavatseb kulutada selleks 10 000 – 30 000 eurot. Läti ja Leedu inimesed eelistavad aga eestlastest kaks korda odavamaid sõidukeid, selgus Citadele panga poolt tellitud uuringust.

Citadele panga tellitud uuringust selgus, et Eesti inimestest 29% kavandab uue auto ostmist järgneva kahe aasta jooksul, samuti 29% kolme või enama aasta sees ning 42% ei ole seda üldse planeerinud. Läti ja Leedu elanikest plaanivad oma sõiduki välja vahetada järgmise kahe aasta sees vastavalt 31% ja 34%.

„Kuigi meie Läti ja Leedu naabrid kavatsevad õige natukene kiiremini oma sõidukeid välja vahetada, kui Eesti inimesed, siis uuringust tuli huvitava faktina välja hoopis see, et eestlased plaanivad auto peale kulutada märksa rohkem,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Lätis näeb 63% inimestest ette, et uue sõiduki ostuks tahetakse kulutada kuni 10 000 eurot. Leedus arvab samamoodi 67% vastanutest. Eestis näeb sellist eelarvet ette aga ligi poole vähemad autoostjatest ehk 36%. Tervelt 40% eestlastest kavandab selleks hoopis 10 000 – 30 000 eurost kulutust. Lätis plaanib sama suurt väljaminekut 25% ja Leedus 21% inimestest.

Citadele uuringu järgi on Eesti inimesed ka kõige rohkem valmis kulutama eriti kallitele sõidukitele. 5% eestlastest kavatseb välja käia üle 30 000 euro. Lätis on sama valmis tegema 2% ning Leedus 4% autode ostjatest.

Citadele panga andmetel on praegu Eestis liisinguga ostetud keskmine auto hind 18 300 eurot, Lätis 16 600 eurot ning Leedus 21 100 eurot.

„Positiivne on see, et meie andmed näitavad, et järjest rohkem on huvi ka täiesti uute autode ostmise vastu. Seni on Baltikumi autopark olnud üks Euroopa vanimaid. See tähendab selgelt suuremat koormust keskkonnale,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Kui Euroopas on keskmine sõidukite vanus 10,8 aastat, siis Eestis on see näiteks 14,3 aastat.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi septembris. Igas riigis küsitleti 1000 inimest.