Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ekspertgrupp lõpetas täna, 30. oktoobril kaheksapäevase missiooni Eestisse, et hinnata riigi ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks põhimõttelise otsuse langetamiseks.

"Eesti on piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid, et toetada riigi üleminekut kliimasõbralikule energiatootmisele," ütles IAEA tuumainfrastruktuuri arendamise osakonna operatiivjuht ja missiooni juht Eric Mathet. "Veendusime Tallinnas veedetud nädala jooksul, et Eesti spetsialistid on kompetentsed ja kõrgelt motiveeritud ning pühendunud tuumaenergiaprogrammi arendamisele."

Eksperdid tõid tuumaenergia töörühma analüüsitust eraldi välja strateegia inimressursside arendamiseks. Samuti märgiti ära, et esialgsesse tuumajaama asukohtade uuringusse hõlmati ka kasutatud tuumkütuse geoloogilise lõppladustuspaiga rajamine. Matheti sõnul lisab see kindlustunnet, et Eestis on võimalik nende jäätmetega tegeleda.

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma juht Antti Tooming kinnitas, et ekspertide järeldused lisatakse valitsusele esitatavasse lõpparuandesse. "IAEA ekspertide tagasiside andis meile kindlustunde, et oleme oma ettevalmistustega õigel teel. Samuti saime väärtuslikku teavet võimalikuks järgmiseks etapiks. Seda muidugi juhul, kui Eesti otsustab tuumaenergia kasutusele võtta," sõnas Tooming.

Eksperdid märkisid, et aasta lõpuks valmiv lõpparuanne peab hõlmama ka selgeid ajakavasid edasiste suuremahuliste tegevuste jaoks. 

Juhul, kui Riigikogu otsustab 2024. aastal tuumaenergia kasutuselevõttu toetada, korraldab IAEA seekordse hindamise käigus esitatud ettepanekute ja soovituste rakendamise ülevaatamiseks järelmissiooni tuumaenergia kasutuselevõtu järgmises etapis.

IAEA ekspertmissioonid võimaldavad liikmesriikidel pidada rahvusvaheliste ekspertidega arutelusid eri riikide kogemuste ja parimate praktikate kohta, et koostada paremini läbi mõeldud tegevuskava riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks.