Populaarne veoautotuur „ERINEVUSTE POOLT. DISKRIMINEERIMISE VASTU” jõudis eile, 12. augustil Haapsallu. Värvikas Euroopa Komisjoni infoveok sõidab Euroopa maanteedel juba viiendat aastat, tehes kokku 20 peatust ning külastades teel 10 ELi liikmesriiki. Veoautotuur on suvine kõrgpunkt Euroopa Komisjoni teabekampaaniale, mille kaudu propageeritakse mitmekesisusega kaasnevaid positiivseid aspekte ning võideldakse diskrimineerimise vastu.

Hoovõtt mitmekesisuseks

Veoautotuur „Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu” 2008 tegi 12. augustil vahepeatuse rahvusvahelise noortepäeva pidustustel Haapsalus, kus mitmetel veoautol või selle ümber toimuvatel interaktiivsetel üritustel levitati diskrimineerimisvastast sõnumit. Päev tõi kokku vabaühenduste esindajaid, muusikuid, kunstnikke ja igas vanuses inimesi. Külastajatele jagati teavet ELi ja siseriiklike õigusaktide kohta sellistes teemavaldkondades nagu võrdsed võimalused ja diskrimineerimise tõkestamine töökohal.

Haarav programm

“Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu” kampaania selle-aastase avaürituse Eestis avas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar, kes toonitas oma sõnavõtus kõikide inimeste ainukordsust ning julgustas inimesi agaramalt oma õiguste eest seisma. 

Oma teise peatuse teeb veoautotuur sel reedel, 15. augustil Tartus, kus toimub igasuvine armastusfilmide festival tARTuff. Nii nagu Haapsalus, on ka Tartus veoautoruuri programmis näiteks India veedade kultuuri tutvustamine krišnaiit Arne Lauri poolt, vaimupuuetega noorte missivõistlustest rääkiva filmi “Ilusad inimesed” esitlus (autor Vahur Laiapea), takistusraja läbimine ratastoolis jms. Haapsalus andis kontserti folkrockbänd Zetod, Tartus peetakse Eesti Väitlusklubi eestvedamisel avalikku debatti teemal „Võõrtööjõud Eestis – poolt või vastu”.

Lisaks sel nädalal toimuvale infotuurile korraldab “Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu” Eestis diskrimineerimisteemalise ajakirjanduskonkursi, viib läbi koostööprojekte erinevate kolmanda sektori organisatsioonidega ning levitab kampaania infomaterjale.

Võitleme diskrimineerimisega, austame erinevusi

Veoautotuuri „Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu” 2008 eesmärgiks on kinnistada sõnumit, et diskrimineerimine usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, rassilise või etnilise päritolu tõttu on seadusevastane. Euroopa Komisjon pühendub jätkuvalt igasuguse diskrimineerimise tõkestamisele ning edendab sellist Euroopat, kus täies ulatuses austatakse individuaalsust ja erinevusi. Veoautotuur on osa tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi algatatud laiemast meetmete ringist nende eesmärkide saavutamiseks.

Täiendav teave: www.stop-discrimination.info

Teatele lisatud fotod kampaaniaveoki eilsest üritusest Haapsalus.

Toimetas Katrin Lipp, säästva eluviisi portaal www.Bioneer.ee