Esmaspäeval, 2. märtsil osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Brüsselis EL keskkonnanõukogu istungil, kus tehakse ettevalmistusi aasta lõpus toimuvateks rahvusvahelisteks kliimaküsimuste läbirääkimiseks Kopenhaagenis.

Kohtumise eesmärk on kujundada Euroopa Liidu seisukohad 2009. aasta rahvusvahelisteks läbirääkimisteks kolmandate riikidega. Läbirääkimiste võtmeküsimused puudutavad arenenud riikide ja arengumaade heitkoguste vähendamiskohustusi, süsinikuturu rolli kliimamuutustega võitlemisel, kohanemist vältimatute kliimamuutuste negatiivsete tagajärgedega ja tehnoloogia arendust ning rahastamist.

„Eesti toetab nõukogu järelduste vastuvõtmist kliimaküsimustes, samas ei toeta me leppesse selliste uute lisatingimuste lülitamist, mis veelgi raskendaks tulevasi läbirääkimisi kasvuhoonegaaside heitkoguste sihtarvude määramisel,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Ühtlasi teeb keskkonnanõukogu ettevalmistusi 19.-20. märtsil toimuvaks Euroopa ülemkogu istungiks. Selleks kohtumiseks on keskkonnanõukogul vaja vastu võtta seisukohad näiteks selles osas, kuidas elavdada Euroopa majandust, säästvat tarbimist ja tootmist, keskkonnatehnoloogiate kasutuselevõttu ning jäätmete taaskasutust. „Kindlasti on üheks huvitavaks läbirääkimiste teemaks käibemaksu soodustuste kasutamine keskkonnasõbralike hangete läbiviimisel,“ märkis Tamkivi.

Lisaks kliimaküsimustele arutab keskkonnanõukogu Euroopa Komisjoni ettepanekut tühistada geneetiliselt muundatud maisi kasutamise ja müügi keelustamine Ungaris ja Austrias.