Citadele pank uuris Baltimaade inimestelt, mis paneks neid tõenäolisemalt valima oma järgmiseks sõidukiks elektriautot. Selgus, et Eesti inimestele oleks kõige suuremaks motivaatoriks madalamad sõiduki ülalpidamise kulud võrreldes tavaautoga. Praktiliselt sama kõrgelt hinnati riigi poolseid toetusprogramme, mis on kõige olulisemaks just Läti ja Leedu inimestele

SIA Citadele Leasing Eesti filiaali juhataja Rainer Moppel tõi välja, et kui varasematel aastatel märkisid inimesed, et olulisim motivaator on just riigipoolne toetusprogrammide olemasolu, siis viimase aasta jooksul on Eesti inimeste seas toimunud ka oluline arusaama muutus. „Nüüd on esikohale tõusnud madalamad ülalpidamiskulud. Kui eelmisel aastal pidas seda oluliseks 33% Eesti inimestest, siis nüüd on see tõusnud lausa 53%-ni.“

Moppel selgitas, et ilmselt on inimesed hakanud mõtlema rohkem praktilisemalt ning kaaluvad reaalsemalt elektrilise auto omamist. „Elektriautode valik on ka järjest suurem, konkurents tihedam, järelturg elavam. Erinevad arvutused on näidanud, et elektriauto madalamad kulud hakkavad juba reaalselt tasa tegema sõiduki kallimat ostuhinda. Ehk siis kokkuvõttes on elektriauto omamine inimestele järjest realistlikum perspektiiv,“ lausus Moppel.
 
Kui Eesti inimesi motiveeriks rohkem elektriautot ostma madalad ülalpidamiskulud (53%), siis Lätis ja Leedus oli sama protsent vastavalt 41 ja 42. Meie naabreid mõjutaks kõige rohkem endiselt erinevad toetusprogrammid (Eesti, Läti ja Leedu – 51%).
 
Eesti inimesi eristab meie naabritest ka soov näha paremini arendatud elektriautode taristut (Eesti- 39%, Läti- 27%, Leedu- 28%) ning edendatud võimalused oma sõidukit kodus laadida (Eesti- 37%, Läti- 25%, Leedu- 30%).
 
Vähemal määral paneks inimesi rohkem elektriautosid ostma muud soodustused nagu tasuta parkimine, maksusoodustused, bussiradadel sõitmine jne. Lisasoodustuste puhul kaaluks elektriauto ostmist põhjalikumalt Eesti inimestest 34%, lätlastest 31% ning Leedu inimestest 43%.
 
Sama uuring leidis ka, et lähima 10 aasta jooksul kavandab elektriauto ostu 39% eestlastest. Möödunud aastaga võrreldes on see tõusnud 3%. Kokku märkis 54% Eesti inimestest, et uue auto ostmisel kaaluksid nad elektriautot. 39% neist arvas, et teeb seda järgmise 10 aasta jooksul ning 11% hindas, et see juhtub ilmselt alles kümne aasta pärast.
 
Sarnaselt eelmise aasta uuringuga on 16% Eesti inimestest kindlad, et ei osta kunagi elektrilist autot ja jäävad sisepõlemismootoriga mudelite kasutajaks. Lätis on sama number 13% ning Leedus 10%.
 
Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juulis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.