Eestimaa Looduse Fondile (ELF) kuuluv osaühing ELF Ring avalikustab Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regiooni tellimusel koostatavad kaitsekorralduskavad järgmistele Lõuna-Eesti kaitsealadele: Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealale Võrumaal, Koiva-Mustjõe maastikukaitsealale Võru- ja Valgamaal ning Mustoja maastikukaitsealale Põlvamaal.

Hea kaitsekorralduskava peab arvestama kõigi huvigruppidega. Sestap korraldas ELF kaitsekorralduskava koostamise protsessi jooksul arutelusid, kuhu olid oodatud lisaks looduskaitsetöötajatele ka kaitsealaga seotud inimesed ning organisatsioonid. Ühiste arutelude käigus jõuti kaitsekorralduskavade valmimiseni. Praegu on kõik kavad avalikul väljapanekul ning kavadega saab tutvuda ka ELFi kodulehel.

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 26. augustil kell 10:00 Jõeveere turismitalus Lindora külas Vastseliina vallas. Kaitsekorralduskava on avalikul väljapanekul 12.08-26.08 Võrumaa Keskkonnateenistuses, LKK Põlva-Valga-Võru regiooni kontoris, Vastseliina vallavalitsuses, Meremäe ja Obinitsa raamatukogus. (http://www.elfond.ee/piusa)

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 27. augustil kell 10:00 Hargla Maakultuurimajas. Kava on avalikul väljapanekul 14.- 27.08 Võru- ja Valgamaa Keskkonnateenistustes, Taheva ja Mõniste vallavalitsustes ja LKK Põlva-Valga-Võru regiooni kontoris. (http://www.elfond.ee/koiva_mustjoe)

Mustoja maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 28.08.2008 kell 10:00 Värska vallavalitsuses. Kava on avalikul väljapanekul 15.-28.08 Värska raamatukogus, Põlvamaa Keskkonnateenistuses ja LKK Põlva-Valga-Võru regiooni kontoris. (http://www.elfond.ee/mustoja)

Vastavalt looduskaitseseadusele on kaitsekorralduskava kohustuslik kõikidele kaitsealadele. Kaitsekorralduskavas määratletakse kaitsealal paiknevad väärtused ja eesmärgid, mis on püstitatud nende väärtuste säilimiseks ning väärtusi mõjutavad tegurid. Kaitsekorralduskava tähtsaim ülesanne on aidata kaitse korraldajatel planeerida väärtuste säilimiseks vajalikke tegevusi.

Toimetas Katrin Lipp, loodusesõbralik portaal www.bioneer.ee