Juba alates juunikuust võib Tere Tennisekeskuse esisel väljakul näha omapärast rahvaliikumist. Hiinapärase muusika saatel juhendab Meister Yongsheng Sheng Hiinast pärinevat terviseliikumist TAI CHI.

See on rahulik ja katkematult sujuv kulgemine ühest asendist teise. Omasoodu tähelepanelikkust vajav liikumisviis viib asjast huvitatutel olemise justkui teisele tasandile – nii mõnigi tunnetab end justkui ujumas maisel pinnal ja kehasse tekib kergustunne nagu tahaks hõljuma minna.

Eks selle tunnetuse tekkimiseni on omajagu regulaarselt „tööd“ tehtud, kuna tunnetuse esilekerkimiseks vajab keha aega. Sestap juba kogenud treeningutel käijad teavad - arengus ette rutata ja ennast tagant sundida ei maksa. Pigem lõdvestumine ja meele rahunemine annab eelise.

Keha ja tähelepanu koostöö

TAI CHI liikumise üks erilisus ongi see, et siin rakendatakse koostööle keha ja tähelepanelikkus oma iga liigutuse osas. Tähelepanelikkuse „tööle“ rakendamisega saadakse vabaks igapäevamuredest ja aju see aeg puhkab ehk on täiesti välja lülitunud muudest maailma asjadest.

Sihitult ekslevate mõtete tulv justkui pidurdub, andes teed üha avarduvale selgusele ja nauditavale-mahedale eufooriatundele. Selguse ja eufooria tunnete kütkes avaneb ligipääs uutele ideedele ja miks mitte ka avastustele.

Juba ajaloost on teada, et avastused tekivad „mitte midagi tegemise“ selguse seisundis. TAI CHI terviseliikumise ja eufooriatunde koostöö tulemuseks on ka hea tervis või tervise järk-järguline paranemine.

Ettevalmistus külmaperioodiks

TAI CHI terviseliikumine on lihtne aga vajab alustajatel siiski aega asjasse pühendumiseks ja harjumiseks. Mõistusele on harjumatu ja väga ootamatu leida ennast ühtäkki olukorrast, kus pea tuleb mõtetest „puhtaks pühkida“ ning oma tähelepanelikkus vaid keha liikumisele pühendada.

Üsnagi levinud on see, et aju mängib meiega sedalaadi vingerpussi ja manab esile pettekujutelmi meie võimetusest, küündimatusest mistahes asjadega hakkama saada, seal juures lihtsa TAI CHI liikumisega. Samas teadvustades endale vigureid täis aju trikke, oleme kõik suutelised teda läbi oma enese huumoriprisma kõrvalt vaatlema ja „taltsutama“ ehk siis teda pigem meie enda kasuks tööle panema.

Parim aeg keha ja vaimu koostöö tugevdamiseks ning enese ettevalmistamiseks külmaks perioodiks – need on suvekuud. Veel augustikuus on vaba ligipääs TAI CHI välitreeningutega tutvumiseks. Olete kõik oodatud vaatama Tere Tennisekeskuse pargis Tallinn Sõjakooli 10, sest juba septembrist lähevad lahti saalitreeningud.

TAI CHI on sobilik kogu perele – alates lastest kuni eakateni välja. Samas liikumishimulistele lastele ja noortele on avatud ka kiireloomuline, jõudu ja painduvust arendav võitluskunst Wushu Kungfu.

Rohkem infot loe kodulehelt.


Artikli ilmumist rahastas YongSheng Spordiklubi.