Rohelise Liikumise poolt lükati hiljuti käima ökomärgistega tooteid tutvustav kampaania „Roheline toode“. Bioneeri lugejad on küsinud toimetuselt kampaania kohta lisainfot. Edastasime saabunud küsimused kampaania juhile Enda Pärismale.

Mille alusel valitakse rohelise märgiga tooteid?

Rohelise märgise saavad tooted, millel on peal mõni tunnustatud mahe- või ökomärgis. "Tunnustatud" tähendab siinkohal seda, et märgise on sertifitseerinud mingi kolmas, erapooletu organ. Seega ei kuulu märgistamisele nn isedeklareeritud loodussõbralikud tooted. Valikus on ka mõningad tooted, millel pole märgiseid peal, kuid neil on etiketil sertifitseerimisinfo või on maaletooja esitanud meile vajalikud sertifikaadid.

Mis vahe on mõistetel ökoloogiline, mahe ja orgaaniline?

Eesti keeles on tegelikult kaks sõna: ökoloogline ja mahe. Väga lihtsalt seletatult on mahe põllumajanduslikku päritolu ehk see, mida me sööme ja öko(loogiline) on mittesöödav. Mõisteid „mahe“ ja „ökoloogiline“ on reguleeritud vastavate seadusaktidega, Eestis näiteks Euroopa Liidu seadustega. Orgaaniline on otsetõlge ingliskeelsest sõnast "organic" ja seda sõna kastutatakse vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele mahetoodangu kohta.

roheline2
Osadel toodetel on mitu märki - "Loodusõbralik toode", "Ökotoode" (Selverites) ja nüüd ka "Roheline." Sildid ei kattu alati. Mida peaks siis eelistama?

Loodussõbraliku toote ja Rohelise toote sildid peaksid suures osas kattuma. Vahel võib olla tegu inimliku eksitusega, samas on ka toodete öko- ja mahemärgised muutuvad: mõni toode saab märgise, mõni jälle jääb ilma. Nii Loodussõbraliku toote kui Rohelise märgisega tooted on väheste eranditega tunnustatud öko- või mahemärgisega kaubad. Eelistada võiks Rohelise kleebisega tooteid, kuna need on värskema info järgi pandud. "Ökotoode" on Selveri märgis ja selle paigutamise reegleid ma ei oska kommenteerida.

Miks ei märgistata ära õiglase kaubanduse tooteid?

Õiglane kaubandus on pigem sotsiaalne süsteem. Kuigi õiglase kaubanduse tootmine jälgib ka teatud keskkonnanõudeid, ei vasta need alati mahetootmise nõuetele. Paljudel õiglase kaubanduse toodetel on ka mõni mahemärgis peal ja need tooted saavad rohelise kleebisega märgistatud.

rohelin 1

Kui tarbija näeb poes, et roheline märk on puudu, siis mida ta tegema peaks?

Teatama sellest mulle, enda@roheline.ee. Hea, kui tähelepanelik tarbija teataks ka poe nime ning tootelt leitud märgise.

Kas veel saab liituda vabatahtlikega?

Jah, saab. Kuna töö käib aastaringselt, siis on kõik vabatahtlikud teretulnud. Oma soovist võib teatada enda@roheline.ee

Kas tegemist on ainult Rohelise Liikumise liikmetele mõeldud vabatahtlikuks olemise võimalusega?

Ei, vabatahtlikuks võib olla iga soovija. Siiski eelistame täisealisi inimesi.

Te avasite uue roheliste veebilehe www.roheline24.ee. Mille poolest on teie leht eriline? Kellele see on suunatud?

Roheline24.ee on esimene säästvale tarbimisele suunatud veebileht Eestis. Meil on küll erinevaid nn rohelisi infoportaale (Roheline Värav, Bioneer) ning mahe- ja ökopoodide kodulehti, kuid koondatud ja tarbijakeskset lehte siiani ei olnud. Roheline24.ee veebileht on suunatud eelkõige täiesti tavalisele suurtes poodides käivale tarbijale, kes tunneb aeg-ajalt huvi, kuidas toituda puhtamatest ja tervislikumatest toodetest ning kes mõnikord muretseb keskkonna pärast. Eeldame, et suur osa meie külastajatest ei ole mahe- ja ökoteemadega väga kursis ning seega püüame jagada võimalikult arusaadavat infot. Samas loodame, et meid külastavad ka need tarbijad, kes on juba teadlikumad ning on valmis oma kogemusi peatselt avatavas foorumis jagama. Teiselt poolt ootame ka mahe- ja ökotoodete tootjate, maaletoojate ja müüjate poolset huvi, et anda tarbijatele võimalikult palju infot nii juba olemasolevate kui ka turule tulevate toodete kohta.

Loe lisaks: "Rohelise toote" kampaania otsib vabatahtlikke