Energiasalve tegevjuht ja asutaja Peep Siitam astus sel nädalal üles Euroopa juhtival energeetika konverentsil Lisbon Energy Summit & Exhibition 2024 Portugalis, kus rääkis vesisalvestite rollist energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamisel.

  • Energeetika
  • 4. juuni 2024
  • Foto: Energiasalve tegevjuht Peep Siitam / Pressifoto

Energiasalv oli konverentsil eestkõneleja pikaajalise salvestuse ning Zero Terrain salvestustehnoloogia rakendusvõimaluste tutvustamisel. Peep Siitami sõnul Euroopa liikmesriigid üldiselt mõistavad pikaajalise salvestuse üliolulist rolli taastuvenergiale üleminekul. “Tootmist ja tarbimist tuleb vaadata mitme erineva tootmis- ja tarbimisvõimaluse summana. Pikaajalisel salvestusel on selles mustris energiajulgeoleku tagamisel konventsionaalsete juhitavate võimsustega võrreldes pigem isegi olulisem roll,” selgitas ta.

“Näiteks Eesti puhul vähendab ainuüksi Paldiski 500- megavatine vesisalvesti traditsiooniliste juhitavate elektrijaamade võimsuse vajadust kuni 40% ulatuses,  alandades elektrihindu ja parandades samas varustuskindluse tagajana nii taastuvenergia kui konventsionaalsete elektrijaamade tasuvust,” ütles Siitam.  “See vähendab ka mistahes subsideerimisvajadust“ rõhutas ta. 

Oma ettekandes rõhutas Peep Siitam selle teostumiseks ka erasektori investeeringute olulisust, mille aluseks on sobivad garantiimehhanismid. „Euroopa Liidu piiratud rahaliste vahendite tõttu ning tururegulatsiooni ebakindluse tingimustes on majandusühenduse ja liikmesriikide konkurentsivõime seisukohast kriitiline leida investeeringute tulukindluse saavutamiseks nii era- kui ka avalikule sektorile sobivad koostööformaadid ja garantiimehhanismid.“

Lisbon Energy Summit & Exhibition 2024  toimus 27.-29. mail 2024 Lissabonis, Portugalis. Tegemist on Euroopa juhtiva energeetikavaldkonna sündmusega, kus osales üle 3000 valdkonna eksperdi üle maailma, sh ministrid, poliitikakujundajad, projektiarendajad, investorid, energeetikaettevõtete juhid jt valdkonna eksperdid. Kolmepäevane tipptasemel strateegiline konverents keskendus Euroopa Liidu energiasüsteemi ülemineku kiirendamisele taastuvatel energiaallikatel põhinevale süsteemile ja energiajulgeoleku suurendamisele, mis on kooskõlas REPowerEU strateegia sätetega, mis töötati välja vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse 2022. aastal ja sellele järgnenud energiahindade tõusule ning tarnehäiretele.

Paldiskisse rajatav 500-megavatine maa-alune vesisalvesti on lahendus, mis aitab Eestil minna üle süsinikuneutraalsele elektritootmisele ja tagab tulevikus tarbijatele tänasest madalama elektrihinna. Energiasalve Zero Terrain Paldiski vesisalvesti aitab Eesti energiasüsteemil toime tulla taastuvenergia juhuslike kõikumistega, suurendab varustuskindlust ja energiajulgeolekut, tagades stabiilsema ja usaldusväärsema elektrivarustuse.