Maailma ökonoomika foorumil (WEF) tõsteti esile energiatõhususe hädavajalikkus võitluses kliimamuutustega. Ettekanne leidis aset Davosi konverentsil maailma liidrite kohtumisel. WEF kinnitab, et madala süsinikdioksiidi emissiooniga taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine ei ole üksi piisav globaalse temperatuuritõusu pidurdamiseks.

Energiatõhusus (energia kasutamise efektiivsus) kahandab vajadust energia järele ja seda aspekti on võimatu alahinnata. Hiljutine McKinsey Globaalse Instituudi raport „Kuidas maailm peaks investeerima energiatõhususse“ pakub, et energiatõhusus üksi võib 2 korda vähendada kavandatud energiavajaduse kasvu ja saavutada poole süsinikdioksiidi emissiooni vähendamise nõudest.

Energiatõhusust tuleb jälgida nii üksikisiku ja kodumajapidamise tasemel kui organisatsioonide ja äriühingute tasemel. Eesmärgile viib lähemale nii pööningu vahelae soojustamine kui vana katla asendamine uuema parema kasuteguriga katlaga.

Vastavalt raportile, on kliima soojenemise pidurdamiseks 2 kraadi ulatuses, vajalik süsinikdioksiidi emissiooni taseme saavutamine võimalik, kolmekordistades puhta energia aastaseid jooksvaid investeeringuid. See teeb aastas 515 miljardit dollarit.

Allikas: Energy saving trust