61 energiatootjat, tehnoloogiaettevõtet ja tootjate ühendust, nende hulgas ka Eesti Taastuvenergia Koda, saatsid Euroopa Liidu energiaministritele ja Euroopa Komisjonile avaliku kirja, milles kutsutakse üles uue kliima- ja energiapoliitika raamistiku kehtestamisele aastaks 2030.

Allakirjutanute hulgast leiab Dong Energy, Alstomi, Vestase, Enerconi, Gamesa ja mitmed teised globaalse haardega ettevõtted. Allakirjutanud leiavad, et üleminek jätkusuutlikule majandusele suurendab majanduskasvu ja loob uusi töökohti, panustades samal ajal keskkonnakaitsesse. Tagamaks taastuvenergia sektori jätkuvat arengut tuleb ettevõtete hinnangul kehtestada uus kliima- ja energiapoliitika raamistik aastaks 2030.

Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul kannab selline raamistik võimalust vähendada ebakindlust sektorisse investeerimisel, mobiliseerida vajalikke investeeringuid, tagada puhaste tehnoloogiate võidukäik, vähendada kulusid madala süsinikusisaldusega majanduse suunas liikumisel, soodustada uute töökohtade loomist ja panustada ELi juhtrollile uute tehnoloogiate arendamisel.

61 Euroopa energiatootjat, tehnoloogiaettevõtet ja tootjate ühendust on veendunud, et uus kliima- ja energiapoliitika raamistik aastaks 2030 peab muuhulgas sisaldama ka siduvat taastuvenergia eesmärki ning kutsuvad otsustajaid toetama tugeva ja ambitsioonika regulatiivse raamistiku loomist.