Erakond Eestimaa Rohelised saatis maaeluministrile Tarmo Tammele ja keskkonnaministrile Siim Kiislerile avaliku pöördumise. 

Lugupeetud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Siim Kiisler

Pöördume teie poole, sest oleme tõsiselt mures Eesti mahetootmise tuleviku pärast. Nimelt mõjutab Maaeluministeeriumi kavandatud muudatus jätta toetuseta mahetootmisega alustajad ja mahepõllumajandusmaa laiendamist oluliselt kogu Eesti mahesektorit. Mahetoetuste kaotamine vähendab kogu sektori kindlustunnet, sest häirib ettevõtete pikaajalisi plaane ja investeeringuid. Ka töötlejate seisukohast on oluline, et tooraine tarne oleks stabiilne.   

Sealjuures mõjub plaanitav muudatus negatiivselt inimeste tervisele, Eesti looduse liigirikkusele, mulla ja põhjavee puhtusele, põllumajandusloomade heaolule ja üldisele keskkonnaseisundile, sest mahepõllumajandus toetab kõike eelmainitut.

Samuti ei ole määruse eelnõu „2019. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused“ kooskõlas mahemajanduse tervikprogrammi eesmärgiga, mis näeb ette mahepõllumajandusmaa suurenemise 250 000 hektarile aastaks 2021.

Seetõttu teevad Eestimaa Rohelised Maaeluministeeriumile ettepaneku leida võimalused mahetootmise toetuse jätkuvaks maksmiseks. Eelnõu seletuskirjas on toodud toetuste vähendamise põhjenduseks rahalise ressursi nappus. Siit ka meie ettepanek Keskkonnaministeeriumile taastada kõrgemad keskkonnatasud keskkonda tugevalt reostavatele sektoritele nagu põlevkivi ja turba kaevandamine, mille eest saaks rahastada mahepõllumajandust ja muid keskkonnasõbralikke sektoreid.

Loodame siiralt, et arvestate Eestimaa Roheliste ettepanekuid, et aidata kaasa keskkonnasäästlike majandusharude arendamisele.

 

Lugupidamisega

Erakond Eestimaa Rohelised