Tänasest kuni 8. maini  kestab Pärnumaal Lepaninal Europarc Föderatsiooni esimene piiriüleste kaitsealade võrgustiku TransParcNet konverents, kus on osavõtjaid kokku kometeistkümnest riigist.

Üritus korraldatakse Eestis just ennekõike seetõttu, et tutvuda Põhja-Liivi koostöö mudeliga, mis on toiminud juba enam kui 15 aastat ning mida on tunnustatud muu hulgas Ramsari piiriülese märgala  sertifikaadiga.

Kohtumisel osalevad nii Europarc'i poolt sertifitseeritud kaitsealade kui ka tõenäoliste kandidaatalade esindajad. Viimaste hulka kuuluvad ka Eesti ja Läti esindajad siinse Põhja-Liivi piiriülese koostöö kompleksiga, mis koosneb Nigula ja Sookuninga looduskaitsealadest Eestis ning Põhja-Soode Ziemelu Purvi) looduskaitsealast Lätis.

Konverentsi  korraldab Europarc Föderatsioon koostöös Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni ja Põhja-Vidzeme Biosfäärikaitseala Administratsiooniga.

Rahvusvahelist koostööd riigipiiridel paiknevate loodusalade kaitse korraldamisel on peetud vajalikuks juba aastakümneid. Alates 2000. aastast on Europarc Föderatsioon töötanud välja standardid efektiivse piiriülese looduskaitsekoostöö korraldamiseks. Kriteeriumid, mille alusel standarditele vastavust kontrollitakse, käsitlevad ühtset kaitsekorralduslikku visiooni, harmoniseeritud kaitse-eesmärke, formaalse koostööraamistiku olemasolu, praktilist töökorraldust ja ühiseid projekte. Standarditele vastavad piiriülesed kaitsealad saavad efektiivse koostöö tunnustuseks Europarc'i sertifikaadi (Certificate of Excellence - "Transboundary Parks - Following Nature's Design"). Esimese piiriülese koostöö sertifikaadi väljastas Europarc 2003. aastal Neusiedler See - Seewinkel'i ja Fertö-Hansag kaitsealadele Austria ja Ungari piiril. Praeguseks on sertifikaadi saanud juba 6 piiriülest kompleksi ja praegu toimub veel ühe ala verfitseerimine.

Täpsem info:
http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks

Lisainfo: Agu Leivits, Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist, 5101175 agu.leivits@keskkonnaamet.ee