KIKi 7 linna tänavavalgustusprojektis pandi Võrus, Kreutzwaldi ja Jüri tänavatel põlema esimesed LED-tänavavalgustid. Lisaks Võrule saavad projektiga endale säästliku ja kaasaegse tänavavalgustussüsteemi ka Haapsalu, Valga, Kuressaare, Jõhvi, Keila ja Paide.

19. detsembril paigaldasid OÜ Kagu-Elekter ja OÜ Aigren Võrus Kreutzwaldi tänavale 42 uut ja modernset tänavavalgustit. Eile lisandusid veel 18 valgustit, mis pandi üles Jüri tänavale.

„See valmis kui pisikese jõulukingitusena linlaste heaoluks – viimased valgustid pandi tööle linna ühel käidavamal lõigul Jüri tänaval, mis siiani oli pime,“ ütles Võru linna tänavavalgustuse eest vastutav OÜ Taristuhalduse juhataja Andres Visnapuu. Kokku vahetatakse võrus välja 1464 valgustit.

Kreutzwaldi ja Jüri tänava LED-lambid on esimesed töösse lülitatud valgustid 7 linna tänavavalgustusprojektis. „Tõenäoliselt ei jää Võru sel aastal viimaseks linnaks, mille tänavail võib näha töös uusi LED-lampe,“ ütles KIKi tänavavalgustusprojekti juht Tõnis Kurrik. „Esimene partii tellitud LED-lampidest on kohal ka juba Valgas, Kuressaares ja Haapsalus.“

Projektiga vahetatakse seitsmes Eesti linnas välja ligi 12 000 iganenud tänavavalgustit uute, keskkonnasõbralike LED-valgustite vastu. Lampe tarnitakse Eestisse kahelt tootjalt: Philipsilt ning Läti päritolu firmalt Vizulo.

KIKi tänavavalgustusprojekti raames on alates oktoobrist kõikides linnades käimas ehitustööd. Ühtejärgu paigaldatakse maakaableid, võetakse maha vanu valgustimaste ning asendatakse need uutega. Tööd 7 linnas valmivad järgmise aasta sügiseks.

KIK alustas linnade tänavavalgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. aasta septembris. See sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid. Saadud müügi tulu suunab KIK seitsme linna tänavavalgustuste renoveerimisse. Lisaks Austriale ja KIKile löövad projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta jääb 10% linna valgustusrenoveerimise kuludest.