Tartu linna kinnistuomanikud saavad järgmisest nädalast, 10. maist taotleda kiirkompostrit köögijäätmete komposteerimiseks. Kiirkompostrid jagatakse 600 kiiremale taotluse esitajale.

  • Toit ja aiandus
  • 7. mai 2021
  • Foto: Tartus jagatavad Hotbin kiirkompostrid/Tartu LV

Taotlusi võetakse 10. maist alates kell 10.00 vastu läbi linnaportaali süsteemi kiiruse alusel. Kompostrite saamise eelduseks on Tartu linna sissekirjutus enne käesoleva aasta 1. jaanuari ja kehtiv jäätmeveo leping. Kinnistu peab asuma Tartu linnas.
 
Kompostrid jagatakse eramute ja kuni 4 korteriga majade elanikele tasuta kasutamiseks kolmeks aastaks. Kompostrite saajatega sõlmitakse lepingud, mille kohaselt tuleb neil hakata biolagunevaid köögijäätmeid komposteerima ja taaskasutama. Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse kompostreid välja jagama septembris. Kõikidele kompostri saajatele korraldatakse ka koolitus, kuidas kiirkompostrit kasutada. Kokku antakse linnaelanikele 600 kiirkompostrit.
 
Projekti "Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus" maksumus on 144 000 eurot, linna omafinantseeringu suurus on  18 720 eurot. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
Rohkem infot leiab kodulehelt.
 
Tutvustavad video kompostrist