Eurogroup for Animals tervitas eelmisel nädalal Euroopa Komisjoni uut raportit selle kohta, kuidas suurendada tarbijate teadlikkust loomade kohtlemisest erinevates toidutööstuse süsteemides.

Eurogroup on eriti rahul sellega, et raport algatab poliitilise arutelu teemal, mida peaks EL loomade heaolu puudutavate kõrgete standartide edendamiseks toiduahelas järgmisena ette võtma.

Tarbijad tunnevad üha enam huvi, kus ning mis viisil nende toitu toodetakse. Säästva ning eetilise tootmise küsimus pakub suurt huvi ka tootjatele ning poliitika-kujundajatele. Ometi ei tea veel paljud inimesed, millistes tingimustes loomi toidutööstuse eesmärgil kasvatatakse ning ei saa seda seetöttu  ka toidu ostmisel arvesse võtta.

Eurogoup for Animals´i direktor Sonja Van Tichelen selgitab: „Kuigi Euroopa Liidus on arvuliselt kõige enam põllumajandusloomade heaolu puudutavaid seadusi, ei taga need seadused siiski loomadele piisavat kaitset. Enamik inimesi on täis õudust, kui näevad pilte praeguse aja intensiivpõllumajanduse tegevusest - näiteks ülesvõtteid pimedates puurides hoitud loomadest, nende sundsöötmisest, tuimestuseta kastreerimisest, geneetilisest selektsioonist, mille tagajärjeks on vigastused ning haigused.

Alternatiiviks on erasektori loomade heaolu nõuetele vastavad kavad, kvaliteedimärgid või mahepõllundus, kuid nende toimimiseks peavad tarbijad oskama loomasõbralikke tooteid ära tunda.

Allikas: http://www.eurogroupforanimals.org/