25. kuni 27. maini toimub Tallinnas 2011. aasta Euroopa HIV-i konverents, mis keskendub HIV-i ennetustöö ja raviga seotud väljakutsetele ning saavutustele Ida-Euroopa riikides. Rahvusvaheline konverents toob Tallinna kokku üle 500 tervishoiuspetsialisti 53 riigist.

Konverentsi „HIV in European Region – unity and diversity“ korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), ÜRO HIV- ja aidsivastase programmi (UNAIDS) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.  Konverentsi põhirahastaja on Euroopa Liidu Terviseagentuur (Executive Agency for Health and Consumers).

„Üldjuhul teatakse, et Ida-Euroopa riigid on viimastel aastatel olnud maailmas juhtpositsioonil HIV-epideemia leviku kiiruse poolest,“ ütles Maris Jesse, Tervise Arengu Instituudi direktor. „Samas on viimasel kümnendil antud piirkonda kogunenud ka palju väärtuslikke teadmisi, mis võivad aidata kaasa haiguse tõkestamisele terves maailmas. Konverents loob selles valdkonnas tegutsevatele professionaalidele võimaluse vahetada kogemusi ja teadmisi ning seeläbi tõhustada koostööd erinevate osapoolte ja asutuste vahel.“

HIV-nakkus on endiselt üks tõsisemaid terviseohte Euroopas. Esinemisjuhtude arvu järgi on HIVi nakatumine aastatel 2000 kuni 2008 kasvanud 33%, moodustades keskmiselt 57 juhtu  miljoni elaniku kohta. 2008. aastal oli kõrgeim uute juhtude osakaal Ida-Euroopa riikides (179 juhtu miljoni elaniku kohta) - ligi kaks korda kõrgem kui Lääne-Euroopa (72 juhtu miljoni elaniku kohta) ning kümme korda kõrgem kui Kesk-Euroopa riikides (15 juhtu miljoni elaniku kohta). 

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmete järgi esines nakkust kõige enam Eestis (410 juhtu miljoni elaniku kohta), seejärel Lätis (160 juhtu miljoni elaniku kohta) ja Suurbritannias (120 juhtu miljoni elaniku kohta). Kõige vähem on HIV levinud Slovakkias (kümme juhtu miljoni elaniku kohta) ja Rumeenias (8 juhtu miljoni elaniku kohta). Märkimisväärne osa, ligi 30% Euroopa piirkonna elanikest, ei tea, kas neil on HIV või mitte.

Konverentsi rõhuasetus on inimestel, kes süstivad narkootikume, kes on peamiseks riskigrupiks HIV-i levikul Ida-Euroopas. Käsitletakse nii neile suunatud ennetusmeetmeid kui terviseteenuseid. Olulisteks teemadeks on ka HIV-i testimine ning terviseteenuste süsteemse kättesaadavuse tagamine kõigile neile, kes on juba nakatunud. Konverentsi ühe väljundina peaksid valmima soovitused Euroopa Komisjonile, Euroopa riikide valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning initsiatiividele, kuidas tõhustada riikidevahelist koostööd.

Konverentsil on oodatud osalema poliitikud ja avaliku sektori töötajad, HIV programmide juhid, kodanikeühenduste esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, teadlased, ajakirjanikud, HIV-iga elavad inimesed ning kõik teised valdkonnaga kokkupuutuvad  inimesed. 

Registreerumiseks ning täpsema info saamiseks külastage konverentsi kodulehte  http://www.aids2011.com ja Facebooki lehte  http://www.facebook.com/aids2011