Nimetades kliimamuutuste vastast lobitööd vastuvoolu ujumiseks ei soovi investorid rahastada enam organisatsioone, kes üritavad nõrgestada Euroopa Liidu kliimapoliitikat. Kakskümmend viis institutsiooni, kelle varade väärtus on kokku üle 61 miljardi euro pöördusid hiljuti üheksa rahvusvahelise ettevõtte poole üleskutsega vähendada oma suhteid kaubandusgruppidega, kes on tuntud oma kliimavastase lobitöö poolest.

Teiste börsil noteeritud suurettevõtete seas said ka BP (British Petroleum), EDF, Procter and Gamble ja Statoil projekti „Share Action“ raames investoritelt kirja, milles neil paluti lõpetada oma liikmelisus sellistes lobiorganisatsioonides kui BusinessEurope, Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu, FuelsEurope, Euroopa Metalliliit ning Rahvusvaheline Õli- ja Gaasitootjate Assotsiatsioon. Põhjuseks on see, et investorite hinnangul on saastaval kütustel põhinevast tehnoloogiast tänaseks saanud riskantne investeering ning oma raha tahetakse paigutada pigem madala riskiga varadesse, mis on keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikud.  

Üha enam organisatsioone, alates kirikutest kuni pensionifondide ja pankadeni püüavad vabaneda investeeringutest fossiilsetesse kütustesse, mis on järjest väheneva väärtusega. Analüüsid näitavad, et investorid, kes on loobunud osalusest fossiilkütuste ettevõtetes edestavad neid, kes on jätkanud viimase viie aasta jooksul investeerimist kivisöesse, naftasse ja gaasi.

Vastutustundlikud investorid liiguvad üheskoos paljude teistega jätkusuutlikuma tuleviku poole. Lisaks investoritele kutsuvad ka teadlased, kunstnikud ja ajakirjanikud   üles sõlmima selle aasta detsembris Pariisis ambitsioonikat kliimakokkulepet. Ettevõtted, mis vahetavad oma senise ärimudeli rohelisema vastu ning lõpetavad kliimamuutusi eiravate organisatsioonide toetamise mängivad selles oma rolli.