Neljapäeval, 30. septembril algusega kell 13.30 annab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Keskkonnaministeeriumis AS-ile Ecoprint üle Euroopa keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (EMAS) sertifikaadi, mis tunnustab ettevõtte keskkonnasõbralikkust.

„Üha enam arvestavad ettevõtted keskkonnaprobleemidega, mida nende tegevus võib põhjustada ning otsivad võimalusi oma tootmise keskkonnasõbralikumaks muutmiseks,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Üks selliseid on AS Ecoprint, kes on keskkonnasõbraliku ettevõttena korduvalt võitnud Keskkonnaministeeriumi Keskkonnategija konkursi ja pälvinud samalaadset tunnustust ka Euroopas. Nüüd otsustas ettevõte astuda veel ühe sammu ja rakendada Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi,” märkis minister.

Keskkonnajuhtimissüsteem võimaldab organisatsioonil analüüsida, kontrollida ja vähendada oma tegevuste, toodete ning teenuste negatiivset keskkonnamõju. Selle süsteemi rakendamine annab Ecoprindile senisest veelgi täpsema ülevaate ettevõtte ressursikasutusest ning aitab seeläbi paremini planeerida oma tegevusi, et vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge. “EMASi sertifikaat näitab tarbijatele ja tellijatele, et ettevõte hoolib keskkonnast,“ ütles Jaanus Tamkivi.

Eestis tegeleb EMAS sertifikaatide väljastamisega Keskkonnateabe Keskus. Esimene EMAS sertifikaat anti Keskkonnaministeeriumis välja AS-ile Tallinna Vesi 2005. aasta oktoobris. Praegu on Eestis registreeritud kolm EMASiga ettevõtet: AS Tallinna Vesi, Eesti Energia AS Iru Elektrijaam ning kohe lisanduv AS Ecoprint.