10. oktoobril toimus Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaministrite ehk keskkonnanõukogu kohtumine, mille käigus võeti vastu EL ühine seisukoht järgmiseks ÜRO kliimamuutuse konventsiooni kohtumiseks Durbanis, Lõuna-Aafrikas.

Kuigi Euroopa Liit eelistab võimalikest tulevikulahendustest ühtse, õiguslikult siduva mehhanismi vastuvõtmist, ollakse teatud tingimustel nõus ka Kyoto protokolli kehtivusaja pikendamisega. Tingimusteks on, et selline pikendamine on ühekordne ning ei tohiks kesta kauem kui aastani 2020.

Ministrid arutasid ka saastekvootide ülekandmist Kyoto protokolli kehtivuse järgmisesse perioodi. Kuna paljud liikmesriigid on oma eesmärke edukalt täitnud, võiks piiramatu kvootide ülekandmine tuua kaasa nende väärtuse olulise langemise. Kuna ministrid selles osas kokkuleppele ei jõudnud, otsustati kohtumisel esitada EL-poolne analüüs erinevate võimalustega selle probleemi vältimiseks.

Durbani kohtumine toimub 28. novembrist 9. detsembrini 2011. aastal ning tegemist on ÜRO kliimamuutuse konventsiooni osapoolte 17. kohtumisega.